Konsultacje z rodzicami odbywają się:

 

I etap edukacyjny - każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

II etap edukacyjny - każdy pierwszy wtorek miesiącaJnformacja dotyczącą zakresu ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018


informacja 1

informacja 2link do bip