Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


29 maja odbyły się w naszej szkole apele z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęły się one od wspólnego od¶piewania naszego hymnu państwowego. Pani Julita Piotrowska wraz z uczniami klas szóstych przygotowała montaż słowno-muzyczny, w którym zostały przypomniane okoliczno¶ci powstania polskiej ustawy zasadniczej i jej najważniejsze zmiany. Uczniowie wysłuchali także pie¶ni patriotycznych w wykonaniu swoich młodszych kolegów i koleżanek.

 

link do bip