„Angażuj, motywuj, stawiaj zadania”- warsztaty historyczne.

 

Rok szkolny 2015/2016 przebiega pod hasłem „ Otwarta szkoła”. W realizację   założenia MEN świetnie wpisuje się współpraca z firmą edukacyjną „Geniusz” Kreatywna Edukacja.

W klasach I-III,   zajęcia dydaktyczne wzbogacone są o cykl warsztatów historycznych i artystycznych pt.”Świat wokół nas. Dawniej i dziś”. Zajęcia prowadzą edukatorzy Monika Olczyk i Marcin Mizerski założyciele firmy . Spotkania składają się z części teoretycznej (prezentacji multimedialnej lub gawędy) oraz warsztatowej, w czasie której uczestnicy działają praktycznie, wykonując przedmioty, makiety, prace plastyczne.

Dla zbudowania klimatu i wprowadzenia w tematykę warsztatów, edukatorzy prowadzą zajęcia w średniowiecznych strojach, a sala zyskuje historyczną scenografię.

Nauczycielki klas I, II, III wybrały tematykę i termin realizacji warsztatów tak, by były one  uzupełnieniem  i rozszerzeniem tematów opracowywanych na lekcji.

Koordynatorką warsztatów w szkole jest Mariola Stańczak nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w klasie III.

 

  • Warsztaty historyczne w październiku

 

Uczniowie poznali krótką historię odzieży.
Mogli obejrzeć i sprawdzić właściwości naturalnych  surowców do produkcji tkanin i sposoby ich pozyskiwania (wełna, len, jedwab).Samodzielnie wykonywali czynności towarzyszące produkcji tkanin(międlili, gręplowali )włókna lnu używając oryginalnych, dawnych narzędzi
W części warsztatowej każdy uczestnik zajęć  tkał na mini krośnie swój kolorowy dywanik.

Praca wymagająca skupienia i dokładności, „wciągnęła” nawet najbardziej energicznych chłopców.

Uczniowie klasy III f postanowili zmierzyć długość wszystkich wykonanych dywaników. Utkano „coś” o długości  2m75 cm . BRAWO! 

  • Październik klasy I

„Abecadło z pieca spadło, czyli o tym kto i dlaczego wymyślił pismo”
Uczniowie poznali historię pisma obrazkowego do alfabetu łacińskiego.
Zapoznali się z różnorodnością współczesnych form zapisu (arabski, chiński, hebrajski itd.)
Poznali materiały piśmiennicze na przestrzeni dziejów (od tabliczki glinianej do książki).

W części warsztatowej   pierwszaki  wykonały karty na wzór średniowiecznego dokumentu. Pisały gęsim piórem,  trzcinką, stalówką. Pisanie w dawnych czasach nie było łatwą sztuką. Na kartach uczniów pojawiły się kleksy ! Rzecz niespotykana we współczesnych zeszytach, gdzie króluje ołówek i gumka oraz długopis, który ratuje współczesnego ucznia bo można zetrzeć! Pobrudzone atramentem paluszki świadczą o pełnym zaangażowaniu małych pisarzy.

  

  • Luty klasy I „ Nie święci garnki lepią”

Maluchy poznały historię powstania i użytkowania naczyń od czasów prehistorycznych do współczesnych, rodzaje i sposoby wykonywania naczyń oraz zdobienie naczyń

Każdy uczestnik warsztatów zaprojektował i wykonał swoje gliniane naczynie średniowieczną metodą „ wałeczkową”- doklejania i łączenia wałeczków gliny .

 

  • Październik- klasy II „Na kupieckim szlaku. Nie kupuj kota w worku”

Uczniowie dowiedzieli się  o historii handlu od czasów prehistorycznych do chwili obecnej.
Poznali historyczne systemy miar i wag, środki płatnicze (skóry, muszle, tkaniny, monety, banknoty)
Poznali pojęcie „bursztynowy szlak” oraz przebieg tej  drogi handlowej .

W części warsztatowej  każdy uczestnik warsztatów zaprojektował swoją monetę oraz mógł własnoręcznie wybić monetę średniowieczną.  • Grudzień warsztaty historyczne klasy III „ Nie od razu Kraków zbudowano”

Te warsztaty świetnie wpisały się i uzupełniły tematykę lekcji. Uczniowie klas trzecich właśnie poznawali początki państwa polskiego, życie Polan, pierwszych Piastów. Warsztaty były okazją do rozszerzenia wiedzy o nowe pojęcia: osada, gród, miasto oraz zasady ich budowania.

Poznali naturalne materiały wykorzystywane w średniowiecznym i współczesnym budownictwie.

W części praktycznej  grupy uczniów projektowały i budowały makiety średniowiecznych grodów. 

  • Luty warsztaty klas III „ W pracowni garncarza”

Uczestnicy warsztatów poznali  właściwości gliny i jej znaczenie dla ludzi na przestrzeni dziejów. Poznali proces wyrobu glinianych  naczyń .
Mogli obserwować pracę na kole garncarskim oraz samodzielnie  utoczyć gliniane naczynie.
W części warsztatowej każdy uczeń wykonał własne naczynie gliniane metodą wałeczkową .

 

link do bip