Projekt twórczości  regionalnej „NASZE  JEST  PIĘKNE” 2015

 

Organizatorem IV edycji   Projektu Twórczości Regionalnej  „NASZE JEST PIĘKNE”  była  Szkoła Podstawowa nr. 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych . Autorkami i realizatorkami projektu były nauczycielki SP1 : Anna Janik, Beata Młynarczyk, Krystyna Mazek.  Celem projektu było rozwijanie  w uczniach więzi emocjonalnej ze swoim regionem, zapoznanie z jego przyrodą, folklorem, tradycjami i zabytkami  oraz wyzwalanie ekspresji twórczej poprzez różnorodne formy artystyczne tj. rysunek, fotografie i taniec ludowy.
  Projekt  trwał od lutego do końca października 2015 roku.  Wzięło w nim udział 35 uczniów   tomaszowskich szkół podstawowych. Młodzież  uczestniczyła

w czterech konkursach :   wiedzy przyrodniczo – ekologicznej, wiedzy etnograficznej regionu rawsko – opoczyńskiego, w konkursie plastycznym „Uroki krajobrazowe naszych okolic” oraz w  fotograficznym „Nasz region w obiektywie”. W ramach przygotowań do  konkursów  odbył  się   cykl warsztatów  prowadzonych   przez  organizatorki projektu. Były to warsztaty wiedzy  etnograficznej regionu rawsko – opoczyńskiego,   przyrodniczo – ekologiczne  ,  plastyczne. W terminie od września  do października  2015roku  prowadzone były  również warsztaty taneczne obejmujące naukę tańca narodowego – poloneza oraz regionalnego – polki tramblanki .

Podczas realizacji warsztatów odbyły się piesze wycieczki edukacyjne po okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, w czasie których uczniowie robili  konkursowe zdjęcia .Zorganizowano także wycieczkę autokarową do Opoczna , gdzie zwiedziliśmy tamtejsze muzeum , a u wytwórcy strojów ludowych zapoznaliśmy się z zanikającą techniką tkania materiałów .Gościliśmy też w Miejskim Domu Kultury , gdzie uczestniczyliśmy w  warsztatach plastycznych  oraz w zajęciach grupy tanecznej zespołu „Tramblanka”.

  Pokonkursową wystawę prac plastycznych i fotograficznych zorganizowano na uroczystym podsumowaniu projektu , które odbyło się 29 października 2015 r. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobie Dyrektora Wydziału Edukacji Pana Andrzeja Kowalika, Pani Wacławy Bąk  - dyrektorki Zespołu Szkół nr 4, Pani Stanisławy Wąchały – dyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 , Pani Ewy Seredyn i Pani Ewy Służewskiej – wicedyrektorek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 , Pana Bogumiła Kwapisza – przewodniczącego Rady Rodziców naszej szkoły , Pani Bogumiły Drozdowskiej – prezesa Tomaszowskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych , rodzice i nauczyciele  uczniów biorących udział w projekcie. Uczennice z klasy VI d zaprezentowały część artystyczną, na którą złożyły się wiersze i piosenki tematycznie związane z naszym regionem .Grupa taneczna  zaprezentowała się w opracowanym na warsztatach układzie poloneza  i polki tramblanki.  Wręczono nagrody laureatom poszczególnych konkursów oraz  podziękowania i dyplomy uczestnikom warsztatów .link do bip