"Zimę lubimy, na łyżwach jeździmy"-pod taką nazwą Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" prowadzi zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach, które odbywają się na torze lodowym "Pilica".

Program realizowany jest dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania "Sport dla Wszystkich"–"Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" ukierunkowanego na upowszechnianie sportów zimowych oraz pomocy  Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

Zajęcia prowadzone są dla 90 uczniów klas I–III, którzy pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli wychowania fizycznego doskonalą swoje umiejętności łyżwiarskie. Przedsięwzięcie ma na celu angażowanie uczestników do zimowych form rekreacji ruchowej, gier, zabaw dostosowanych do wieku i możliwości uczestników oraz stopnia ich sprawności. Program ma przyczynić się do wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej oraz kształtować pozytywne cechy charakteru.

Naszym celem jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród uczniów i ich rodziców, by stało się ono atrakcyjną formą zaspokajania potrzeb ruchowych, a aktywnośc fizyczna podejmowana przez dzieci była świadoma i dobrowolna.

link do bip