„Aleksander Kamiński i czasy II wojny światowej”

Pod takim tytułem Szkoła Podstawowa nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowała II edycję miejskiego konkursu historycznego dla uczniów ze szkół podstawowych. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, Biuro Edukacji Narodowej IPN, wydawnictwa „Znak” i „Rebis” oraz Fundacja Niepodległości.

 

- Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy i zainteresowań uczniów historią  II wojny światowej oraz przybliżenie sylwetki patrona naszej szkoły Aleksandra Kamińskiego
oraz integrowanie tomaszowskiej młodzieży- mówi dyrektor Jedynki” Stanisława Wąchała.

  W konkursie udział wzięło dziewięć trzyosobowych drużyn, które wykazały się dużą wiedzą merytoryczną, umiejętnością autoprezentacji, a także zdolnościami manualnymi przy układaniu puzzli. Każda z drużyn przygotowała swoją nazwę. I tak w konkursie spotkały się następujące zespoły: Dywizjon 303, Dywizjon SP 6, Enigma, Hubalczycy, Lolki z Dwunastki, Piłsudczycy, Szare Szeregi, Szare Kamyki i Zawiszacy. Zmagania konkursowe poprowadziła nauczycielka historii Julita Piotrowska, która jest również pomysłodawcą konkursu. Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: Elżbieta Bakalarska, Monika Kaczuba, Radosław Pająk i Paweł Zakaszewski. Zwycięzcami została drużyna gospodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie: Mateusz Dąbrowski, Nikodem Felińczak, Zuzanna Kołodziejczyk. Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3: Igor Banaszczak, Rozalia Błaszczyk i Jakub Łazowski. Z kolei trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 10 reprezentowanej przez: Natalię Druszcz, Oliwiera Krzciuka i Szymona Kuźbę.  Nagrody i dyplomy otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu i zostały one wręczone przez: dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Halinę Szczucińską oraz dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1: Stanisławę Wąchałę, Ewę Służewską i Ewę Wiórkowską, która podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom konkursu oraz zachęciła do poznawania ojczystej historii.

 link do bip