Historia naszej szkoły sięga roku 1919, kiedy powstaje placówka z siedzibą przy ulicy Szerokiej a jej kierownikiem mianowano Józefa Kazka. W roku 1926 doszło do połączenia dwóch szkół a nowa placówka zyskała miano Szkoły Powszechnej nr 9. W 1931 roku siedzibą szkoły stał się budynek przy ulicy Mościckiego 3. Dopiero w listopadzie 1939 roku przeniesiono uczniów i grono do budynku przy ulicy Stolarskiej. Rok 1939 to trudny czas dla szkoły – aresztowano kierownika pana Władysława Niedzielskiego a zarządzaniem szkołą zajął się pan Stefan Kiełbasiński. W kolejnym roku czekała nas następna przeprowadzka – tym razem do budynku w Starzycach przy ulicy Głównej a po zajęciu go przez władze niemieckie do obiektu przy ulicy tkackiej. Wtedy również została Szkołą Powszechną nr 2. Gdy w roku 1944 władze niemieckie zajmują nowy budynek nauka jawna zostaje zabroniona. Wtedy swoją działalność rozpoczyna TON, która zajmuje się tajnym nauczaniem w domach uczniów i nauczycieli. 27 stycznia 1945 roku jako pierwsza w Tomaszowie wznawia swoją działalność, jej dyrektorem jest Władysław Niedzielski a siedzibą budynek przy ulicy Stolarskiej. Z dniem 1 września 1949 roku szkołą opiekuje się TPD i nosi nazwę Szkoła TPD nr 1. W roku szkolnym 1969/1970 pożegnano wieloletniego dyrektora szkoły Władysława Niedzielskiego. Kolejni dyrektorzy placówki to: Antoni Adamski (1970), Stefan Klimkiewicz (1970-1973), Stefan Chomentowski (1973-1984), Wiesław Elas (1984-1985). W roku 1985 dyrektorem zostaje pani Jadwiga Łukowska, która pełni tę funkcję do 2002 roku. Kolejne lata to czas szybkiego rozwoju placówki.

W 1988 roku szkoła obchodzi jubileusz 70 - lecia a we wrześniu 1994 roku klasy I-III przenoszą się do nowej siedziby przy L. W. May’a 11.Kolejne skrzydło nowego budynku oddano we wrześniu 1997 roku. 14 listopada 1998 roku szkoła obchodzi jubileusz połączony z uroczystym nadaniem szkole imienia Aleksandra Kamińskiego. W 2000 roku oddana zostaje do użytku część administracyjna, stołówka szkolna, świetlica, biblioteka i sale dydaktyczne. 20 kwietnia 2001 roku odbyła się kolejna uroczystość podczas której otrzymaliśmy sztandar, nową halę sportową, która stała się III segmentem budynku. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta, ks. Biskup Ireneusz Pękalski a także pracownicy i wychowankowie szkoły oraz delegaci i poczty sztandarowe ze wszystkich szkół w Polsce noszących imię Kamyka. Od września 2002 roku stanowisko dyrektora obejmuje pani mgr Stanisława Pietruszczak – Wąchała.

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła została włączona w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 wraz z Przedszkolem nr 14 i 20 a pani dyrektor Stanisława Wąchała została dyrektorem zespołu.

W sierpniu 2019 roku pani dyrektor Stanisława Wąchała odeszła na emeryturę po 17 latach pełnienia funcji dyrektora. Nowym dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Tomaszowie Mazowieckim została pani Ewa Służewska.

link do bip