Marszałek Piłsudski z wizytą w „Jedynce”

 

  Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy na temat historii Polski oraz kształtowania postaw patriotycznych. W „jedynce” w tygodniu poprzedzającym tą niepowtarzalną rocznicę odbywa się wiele interesujących i inspirujących przedsięwzięć różnego typu. Jednym z nich było spotkanie z przedstawicielem Związku Piłsudczyków  Zygmuntem Augustyniakiem, w którym udział wzięli dyrektor szkoły Stanisława Wąchała, wicedyrektor Ewa Wiórkowska, nauczyciele języka polskiego, historii oraz uczniowie ze wszystkich klas siódmych.

  Zygmunt Augustyniak nie tylko rzetelnie zna biografię Marszałka Piłsudskiego, ale również swoim wyglądem oraz mundurem upodabnia się do jednego z twórców polskiej niepodległości. Piłsudczyk, zwracając się do młodzieży prosił, aby pamiętali o naszych bohaterach, ważnych wydarzeniach historycznych,  ale również apelował, żeby byli mądrymi i dobrymi Polakami, bo wtedy będziemy mogli być spokojni o przyszłość naszej Ojczyzny.

  Uczestnicy spotkania otrzymali okolicznościowe zakładki oraz książeczki przybliżające postać Józefa Piłsudskiego, które zostały opracowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

 

link do bip