Wycieczka w ramach programu "Czyste płuca Tomaszowa"

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 realizuje program ekologiczny na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla naszego środowiska - Czyste płuca Tomaszowa. Głównym założeniem programu edukacji ekologicznej jest wychowanie ucznia: świadomego, odpowiedzialnego za stan środowiska naturalnego, podejmującego działania przyjazne środowisku oraz wrażliwego na piękno przyrody, a także rozwijanie świadomości ekologicznej wśród rodziców.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było uczestniczenie uczniów klas: Vb, Ve, VId, IVe pod opieką nauczycieli przyrody naszej szkoły w zajęciach terenowych "Ścieżka ekologiczna w Spale". Tematem zajęć było znaczenie terenów leśnych w utrzymaniu czystości powietrza.
link do bip