Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej w klasie Ie

 

W naszej szkole trwa realizacja programu profilaktyczno-edukacyjnego "Bezpiecznie i szczęśliwie". Pierwszy etap programu skierowany jest do uczniów klas pierwszych. Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie postaw i umiejętności, takich jak: przewidywanie i unikanie zagrożeń, ograniczenie zaufania  do obcych, asertywne odmawianie, umiejętne proszenie o pomoc, radzenie sobie

w sytuacjach trudnych, zagrażających życiu i zdrowiu.

Pierwszoklasiści na pewno dobrze zapamiętają te zajęcia i wykorzystają z pożytkiem zdobytą wiedzę na temat właściwego zachowania w razie niebezpiecznej sytuacji.

Koordynatorem realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w SP nr 1 jest pedagog szkolny - Pani Jolanta Składowska.

Zajęcia o bezpieczeństwie prowadzone są przez str.Wiolette Bielas.

 

 

 

1straz.jpg
link do bip