Konkurs historyczny w „jedynce”.

 

„Aleksander Kamiński i czasy II wojny światowej” to  tytuł konkursu historycznego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1, która również i w ten sposób upamiętniła postać swojego patrona- Aleksandra  Kamińskiego oraz Polaków walczących o wolność Ojczyzny. Patronat nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej oraz   Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

 

  Do konkursu zgłosiło się 11 trzyosobowych drużyn ze wysokich tomaszowskich szkół podstawowych, które stworzyły dla siebie okolicznościowe nazwy. I tak 26 kwietnia 2018 roku w „jedynce” rywalizowali: „Alkowcy” z SP 14, „Batalion Parasol” SP 6, „Faktorzy” z SP „Tomek”, „Grupa Rudego” z SP 11, „Hubalczycy” z SP 10, „Husaria Maczka” z SP 1„Piłsudczycy” z SP 3, „Szare Szeregi” z SP 7, „Trzej pancerni i pies” z SP nr 8, „Trzynaściaki”  z SP 13 oraz „Waleczne Orły” z SP 9. Uczestników konkursu serdecznie powitała dyrektor SP 1 Stanisława Wąchała, która wyraziła duże uznanie dla ambitnych uczniów interesujących się historią II wojny światowej. Konkurs składał się z 9 różnorakich konkurencji, sprawnie i rzetelnie prowadzonych przez jego inicjatorkę nauczycielkę historii z SP nr 1 Julitę Piotrowską. Nad przebiegiem konkursu czuwała trzyosobowa Komisja w składzie: Jolanta Krajewska, Anna Storczyk, Radosław Pająk. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu biografii Aleksandra Kamińskiego, tematyki „Kamieni na szaniec” oraz wszechstronną znajomością z zagadnień z historii powszechnej i historii Polski   z czasów II wojny światowej. W trakcie zmagań konkursowych uczestnicy między innymi odpowiadali na pytania, rozwiązywali krzyżówkę, pracowali  z mapą, rozpoznawali postacie, analizowali dane statystyczne i teksty źródłowe. Rywalizacja była bardzo wyrównana i potwierdziła wysoki poziom wiedzy wśród tomaszowskich uczniów. Zwycięzcą konkursu okazała się drużyna reprezentująca gospodarzy w składzie: Jakub Ćwiek, Tymon Szymański i Oskar Żak pod kierunkiem Julity Piotrowskiej. Drugie miejsce ex aequo zajęli uczniowie z SP nr 3: Rozalia Błaszczyk, Igor Banaszczak oraz Jakub Łazowski, opiekun Tomasz Antczak oraz z SP nr 11: Jan Cichowski, Jakub Galach  i Katarzyna Ziółkowska, opiekun Iwona Goździk. Trzecie miejsce zajęli uczniowie reprezentujący SP nr 10: Stanisław Kot, Julia Chojnacka i Oliwier Krzciuk (opiekunowie: Agnieszka Sawicka, Jolanta Krajewska, Urszula Białas) zaś czwarte uczniowie z SP nr 6 w składzie: Maja Cedro, Katarzyna Kawecka i Oliwia Zamożniewicz (opiekunowie: Joanna Piechna, Agnieszka Kujawska i Paweł Zakaszewski). Nagrody i dyplomy uczniom wręczała dyrektor Stanisława Wąchała  oraz wicedyrektor Ewa Seredyn, które złożyły laureatom konkursu gratulacje w imieniu miejskich władz samorządowych. Fundatorami nagród byli: Instytut Pamięci Narodowej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Muzeum II Wojny Światowej, Fundacja Niepodległości oraz wydawnictwa „Znak”  i „Rebis”. Wszyscy uczestnicy konkursu czekając na jego podsumowanie zostali zaproszeni na smaczny obiad do szkolnej stołówki.

  - Serdecznie gratuluję laureatom konkursu, ale również wszystkim jego uczestnikom, opiekunom i twórcom. Dzięki tego typu inicjatywom nie tylko poszerzamy wiedzę, ale przede wszystkim kształtujemy postawę obywatelską   i patriotyczną wśród młodego pokolenie i umożliwiamy integrację młodzieży  ze wszystkich tomaszowskich szkół podstawowych- podsumowała dyrektor   SP nr 1 Stanisława Wąchała i zaprosiła do kolejnej edycji konkursu, którą „jedynka” zorganizuje w nowym roku szkolnym, kiedy to będzie świętowała jubileusz swojego stulecia.link do bip