Warsztaty ekologicze w ramach projektu pn. Czyste płuca Tomaszowa

dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi

 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 1 realizuje program ekologiczny na temat zagrożeń związanych z emisją pyłów i szkodliwych gazów dla naszego środowiska - Czyste płuca Tomaszowa. Głównym założeniem programu edukacji ekologicznej jest wychowanie ucznia: świadomego, odpowiedzialnego za stan środowiska naturalnego, podejmującego działania przyjazne środowisku oraz wrażliwego na piękno przyrody, a także rozwijanie świadomości ekologicznej wśród rodziców.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było uczestniczenie uczniów klas: IVd,  IVe, Vb i Ve pod opieką nauczycieli przyrody naszej szkoły  w warsztatach ekologicznych w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Mazowieckim. Dotyczyły one tematyki: „Wpływ czynników antropogenicznych na florę i faunę regionu”.

 link do bip