Zapraszamy  do tworzenia kart historii JEDYNKI


100 lecie SP1 to długi okres funkcjonowania i pracy  tej placówki   oświatowej. Przez ten czas nagromadziło się wiele pamiątek, wspomnień.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 1 zwraca się    z prośbą do absolwentów, byłych pracowników, ich rodzin o udostępnienie lub przekazanie szkole swoich pamiątek związanych z naszą placówką np. dokumentów, świadectw, legitymacji, zdjęć.

Do  zdjęć prosimy  dołączyć krótką informacją związana z klasą, przedstawiającym wydarzeniem.

Będziemy bardzo wdzięczni także za pisemne wspomnienia z lat szkolnych.

Zostaną one zaprezentowane podczas jubileuszu.

Materiały opatrzone opisem - imię, nazwisko, rok, wydarzenie – przekazujemy do wychowawcy klasy lub sekretariatu SP1.

Termin składania do 31 grudnia 2017r.


Prośba o wsparcie jubileuszu 100- leciaKONKURSY NA 100-LECIE SZKOŁY


Konkurs fotograficzny dla uczniów SP1


Konkurs plastyczny dla uczniów SP1link do bip