Uroczyste powołanie Szkolnego Koła Caritas

 

30 marca 2017 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie powołujące działalność Szkolnego Koła Caritas. Na zaproszenie p. dyrektor Stanisławy Wąchały uczestniczyli w nim ks. Sebastian Krawczyk - zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, ks. Zygmunt Nitecki - dziekan dekanatu tomaszowskiego i Proboszcz Parafii NMP Królowej Polski, p. Danuta Sażyn - kierownik biura wolontariatu Archidiecezji Łódzkiej, p. Ewelina Musialik- lider regionu tomaszowskiego. Młodzi wolontariusze z klas I-III wysłuchali prezentacji, w której przedstawiono zasady działalności SKC. Ks. Sebastian Krawczyk wręczył akt powołania Szkolnego Koła Caritas, którego opiekunem został p. Łukasz Woźny.

Podstawowym celem każdego Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie pomocy na zasadzie wolontariatu na rzecz potrzebujących, a szczególnie dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej szkoły.

 link do bip