SZANOWNI RODZICE

W związku z zamykaniem roku budżetowego prosimy Państwa o dokonanie wpłat za obiady na m-c grudzień

do dnia 10.12.2018r.

w wysokości kwot DOKŁADNIE wskazanych na Librusie lub ustalonych  w sekretariacie szkoły
(BEZ zaokrąglania do pełnych złotych),

  gdyż nadpłacone kwoty musimy Państwu zwrócić na konto,             co wiąże się  z wykonaniem przez nas ponad 200 przelewów.

 

Wpłaty za obiady na miesiąc styczeń 2019r. prosimy dokonywać

po 02.01.2019r.

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE


WESOŁYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT
ŻYCZĄ
PRACOWNICY ADMINISTRACJIWYZNACZONY PRZEZ SZKOŁĘ

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@rodo.radomsko.pl


Program ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z programem ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który jest realizowany w naszej szkole. Poniższy plik zawiera informacje dotyczące polityki ochrony dzieci. To ważna lektura.

dokument polityka ochrony dzieci.odt

 


NOWE WYPOSAŻENIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa

o wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej w nowy sprzęt i aparaturę medyczną sfinansowaną ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 


Od stycznia 2018 r. wpłaty na obiady dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy

nr 92 1560 0013 2030 6421 0000 0008.

Wpłaty na rachunek należy wykonywać tylko i wyłącznie po odczytaniu informacji poprzez e-dziennik LIBRUS z powodu możliwych odliczeń. Uprzejmie prosimy o wpłaty w kwocie zgodnej z podaną przez nas informacją.

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasę, miesiąc za jaki jest płatność.

Termin wpłat: do 10 każdego miesiąca.


Więcej informacji znajduje się w zakładce  DLA RODZICÓW > OBIADY

 


W szkole realizowany jest program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Umożliwia on założenie dzieciom w wieku 6-13 lat konta SKO i gromadzenie na nim oszczędności. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne i nie wymaga regularnych wpłat. Oprocentowanie konta SKO- 2,5% w skali roku, kapitalizacja odsetek- tygodniowa. Opiekunem SKO w naszej szkole jest p. Daria Byszewska.