Nauczyciel naszej Szkoły został zgłoszony przez uczniów i rodziców do plebiscytu na najlepszego nauczyciela w Łodzi 2018. Zachęcamy do głosowania!

 


Program ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z programem ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który jest realizowany w naszej szkole. Poniższy plik zawiera informacje dotyczące polityki ochrony dzieci. To ważna lektura.

dokument polityka ochrony dzieci.odt


 


Program „DOBRY START” – 300 zł dla ucznia

W ramach rządowego programu „Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia, dla dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia. Wsparcie należy się niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać świadczenie ,,DOBRY START" ?

 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

 

Nie musisz iść do urzędu. Już od 1 lipca 2018 r. możesz złożyć wniosek on-line przez bankowość elektroniczną lub przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl

 

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski drogą tradycyjną (papierową) w punktach przyjęć wniosków Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi.

W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wniosek składa się do 30 listopada 2018 r.

 

Ważne! Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Szczegółowe informacje można uzyskać w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi na stronie www.css.samorzad.lodz.pl,

tel. 042 638 59 69.NOWE WYPOSAŻENIE GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

 

Mamy przyjemność poinformować Państwa

o wyposażeniu gabinetu profilaktyki zdrowotnej w nowy sprzęt i aparaturę medyczną sfinansowaną ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.


 


UWAGA RODZICE

W związku z nową formą płatności za szkolne obiady zmianie uległ  REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi nowymi zasadami. Tutaj.

***

Informujemy, że zmianie uległ też punkt 18

REGULAMINU POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY.

Prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowanym regulaminem. Tutaj.

 


Od stycznia 2018 r. wpłaty na obiady dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy

nr 92 1560 0013 2030 6421 0000 0008.

Wpłaty na rachunek należy wykonywać tylko i wyłącznie po odczytaniu informacji poprzez e-dziennik LIBRUS z powodu możliwych odliczeń. Uprzejmie prosimy o wpłaty w kwocie zgodnej z podaną przez nas informacją.

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasę, miesiąc za jaki jest płatność.

Termin wpłat: do 10 każdego miesiąca.


Więcej informacji znajduje się w zakładce  DLA RODZICÓW > OBIADY

 


UBEZPIECZENIE DZIECI

Na rok szkolny 2017/2018 Rada Rodziców wybrała jako ubezpieczyciela NNW firmę Inter Risk TU S.A.


Oferta grupowego ubezpieczenia szkolnego- pobierz

 


Konto bankowe Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 166 91-037 Łódź ul. Szamotulska 1/7
Bank PEKAO S.A. VIII oddział Łódź ul. Brukowa 6
54 1240 3419 1111 0000 3557 3829


Z ogromną przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza placówka wzięła udział w  III edycji konkursu pt. "Moja wymarzona ekopracownia", zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szkole przyznano wsparcie finansowe, ktore zostanie wykorzystane na urządzenie i nowoczesne wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej dla klas IV-VI według projektu opracowanego przez nauczycieli naszej szkoły - p. Barbarę Jarecką- Kowalczyk - dyrektora, p. Krystynę Łukasik - wicedyrektora i  nauczyciela matematyki oraz p. Tomasza Talarka - nauczyciela przyrody. Wkład własny placówki to 2 000 zł natomiast kwota dofinansowania z WFOŚ i GW to 37 948 zł.

Zachęcamy do odwiedzenia strony WFOŚ i GW w Łodzi www.zainwestujwekologie.pl


 

Z radością powiadamiamy, że nasza szkoła wygrała I edycję konkursu
na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej. W ramach naszego zadania „
Poznajemy różne źródła energii i ich wpływ na środowisko naturalne- zadanie realizowane w SP nr 166 w Łodzi” dzieci z klas 4-6 w roku szkolnym 2013/2014 uczestniczyły w wycieczkach do Uniejowa i Kopalni Węgla Brunatnego w  Bełchatowie. Uczniowie brali udział w prelekcjach dotyczących ochrony środowiska i rodzajów energii, podczas których wykorzystywano nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem pochwalili się podczas konkursów. Za sukcesy uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.

Łączna kwota projektu to 17690,00. Kwota dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi to 15920,00.

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony WFOŚ i GW w Łodziwww.zainwestujwekologie.pl

 

 

Nasza szkoła kontynuuje  współpracę z PKO BP poprzez zaangażowanie się w program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Umożliwia on założenie dzieciom w wieku 6-13 lat konta SKO i gromadzenie na nim oszczędności. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne i nie wymaga regularnych wpłat. Dzieci, które przystąpią do programu mają możliwość udziału w wielu konkursach z ciekawymi nagrodami oraz lekcjach-szkoleniach z zakresu oszczędzania. Oprocentowanie konta SKO- 2,5% w skali roku, kapitalizacja odsetek- tygodniowa. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani ofertą lub potrzebujecie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z opiekunem SKO, którym w naszej szkole jest p. Daria Byszewska.

Mamy już założonego bloga SKO, zachęcamy do polubienia go (klikania lubię to), bo dzięki temu szkoła może zdobywać nagrody. Oto jego adres http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp166skoInformujemy, że w szkole prowadzona jest zbiórka zużytych baterii.

Od roku szkolnego 2013/2014 placówki oświatowe uczestniczące w Programie Szkolnym REBA Organizacja Odzysku S.A. nie będą nagradzane za zebrane baterie zgodnie z zasadą 1 kg - 1pkt. Pomimo tego zachęcamy dzieci do kontynuowania zbiórki zużytych baterii.


 

Aktualnie szkoła dysponuje już ośmioma tablicami interaktywnymi. Nauczyciele korzystają z nich podczas codziennych lekcji z uczniami uatrakcyjniając proces nauczania.