Wpłaty na obiady dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy

nr 92 1560 0013 2030 6421 0000 0008.

Należy ich dokonywać tylko i wyłącznie po odczytaniu informacji przesłanych poprzez

e-dziennik LIBRUS z powodu możliwych odliczeń. Uprzejmie prosimy o wpłaty

w kwocie zgodnej z podaną przez nas informacją.

W tytule przelewu należy podać:

imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, klasę, miesiąc za jaki jest płatność.

Termin wpłat: do 10 każdego miesiąca.


Więcej informacji znajduje się w zakładce  DLA RODZICÓW > OBIADY

 


CENTRUM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŁODZI INFORMUJE

  • świadczenia wychowawczego „500+”
  • świadczenia dobry start „300 dla ucznia”
  • świadczeń rodzinnych
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Więcej informacji - pobierz

 


WYZNACZONY PRZEZ SZKOŁĘ

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@rodo.radomsko.pl


Program ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z programem ochrony dzieci przed krzywdzeniem, który jest realizowany w naszej szkole. Poniższy plik zawiera informacje dotyczące polityki ochrony dzieci. To ważna lektura.

dokument polityka ochrony dzieci.odt

 

 

W szkole realizowany jest program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO). Umożliwia on założenie dzieciom w wieku 6-13 lat konta SKO i gromadzenie na nim oszczędności. Założenie i prowadzenie konta jest bezpłatne i nie wymaga regularnych wpłat. Oprocentowanie konta SKO- 2,5% w skali roku, kapitalizacja odsetek- tygodniowa. Opiekunem SKO w naszej szkole jest p. Daria Byszewska.