link do bip

 

Wybieram wodę


    SP 149 w Łodzi jest miejscem, w którym promocja zdrowia zajmuje ważne miejsce od wielu lat. Od 2015 roku należymy do Krajowej sieci Szkoła Promująca Zdrowie.

    Co roku w szkole podejmujemy różne działania  promujące zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie.

    Listopad i grudzień 2016 to czas na akcję edukacyjną, której hasłem przewodnim jest „Wpływ wody na zdrowie człowieka”. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkich uczniów SP 149 w Łodzi. Została przeprowadzona w dwóch etapach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w przedsięwzięciu.


Pierwszy etap to edukacja.

    Uczniowie w  grupach przygotowali plakaty oraz prezentacje, które w swoich treściach zawierały informacje o tym jak ważną rolę pełni woda w naszym życiu i w jaki sposób wpływa na nasze zdrowie.

    Przygotowane materiały zostały zaprezentowane uczniom klas IV-VI .


Druga część akcji to praktyka czyli – pijemy wodę.

    W dniu 6 grudnia 2016 roku w szkole podstawowej nr 149 odbył się główny akt akcji w ramach programu „Wybieram wodę”. Akcja ta miała na celu propagowanie wśród uczniów nawyku picia czystej wody, jako zdrowej alternatywy dla niezdrowych napojów. Wzięły w niej udział dzieci z różnych klas w ramach kółka przyrodniczego „Uniwersum Akademia”.

      W pierwszej kolejności, kilka dni wcześniej od głównej części akcji, nauczyciele-organizatorzy w całej szkole porozwieszali plakaty informującej o prowadzonej akcji w ramach programu. Prócz tego rozwieszono w losowo wybranych miejscach wielkie krople wody.

      Główna część akcji odbyła się we wtorek, 6 grudnia i miała miejsce na przerwach lekcyjnych na głównych korytarzach wszystkich pięter budynku szkoły. Dzieliła się ona na dwa etapy.  W pierwszym z nich rozdawano i przyklejano na ubranie papierowe niebieskie kropelki wody każdemu uczniowi, który zadeklarował, że chętnie pije wodę lub w danym dniu posiadał taki napój przyniesiony z domu. Na kolejnych przerwach, w ramach drugiego etapu rozlewano do kubeczków czystą wodę z baniaków wszystkim chętnym i spragnionym uczniom. W sumie rozlano ponad 18 litrów wody.

    Do akcji, jako pomocników przy naklejaniu kropelek i rozdawaniu kubeczków, zatrudniono kilku uczniów z klas piątych i szóstych.

    Odbiór akcji przez uczniów przerósł oczekiwania organizatorów, bowiem chętnych do spożywania czystej wody było znacznie więcej niż pozwoliły na to przygotowane zasoby czystej wody pitnej. Akcja zakończyła się koło godziny 14.


Organizatorami byli nauczyciele:

                                                    Bartłomiej Pokorski i Łukasz Węgrzyn-część praktyczna

                                                    Nauczyciele wychowania fizycznego -część edukacyjna