link do bip

 

 

etwining-logo.png

http://etwinning.pl/

 

 

Nauczyciele naszej szkoły współpracują z programem eTwinning, odbyli kursy internetowe przydatne podczas realizacji projektów szkolnych i międzynarodowych.

 

eTwinning to program polegający na łączeniu i współpracy szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. eTwinning opiera się na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w działaniach ponad granicami. W ramach programu uczestnicy nawiązują kontakt i komunikują się ze szkołami partnerskimi, doskonalą umiejętności posługiwania się językiem angielskim, poznają kulturę i historię innych krajów oraz realizują międykulturowe i międzynarodowe projekty.

 

Projekty eTwinning realizowane w roku szkolnym 2014/2015

 

W minionym roku szkolnym udało nam się zrealizować dwa inspirujące projekty.

Jednym z nich był projektLittle Teddy”, w którym uczestniczyło kilkanaście szkół europejskich.

Celem podjętych działań w ramach projektu była integracja kulturowa dzieci ze szkół uczestniczących. W naszej szkole przebywał niezwykły gość- pluszowy miś, który przyjechał do nas z Włoch. Dzieci były bardzo zaangażowane, otoczyły gościa troskliwą opieką, gościły w swoich domach, zabierały na wycieczki, robiły zdjęcia ciekawych miejsc, które w tym czasie odwiedziły z rodzicami lub w ramach wycieczek szkolnych. Podarowaliśmy misiowi wspaniałe stroje, na szczególną uwagę zasługuje strój góralski, który przywieziony został z Zakopanego, gdzie oczywiście gościł nasz pluszowy bohater.

 

Kolejny projekt Flat Stanley in Poland and Ireland zaowocował współpracą między szkołą w Irlandii oraz Szkołą Podstawową nr 43 w Białymstoku. Uczniowie chętnie uczestniczyli w projekcie, doskonaląc umiejętność posługiwania się językiem angielskim w prostych, nieformalnych sytuacjach. Rozwijali swoje umiejętności poprzez wymianę listów i kartek z pozdrowieniami, za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej. Uczniowie obecnej klasy 2a przygotowali prezentację w języku angielskim, dzieląc się informacjami na temat swojej szkoły i miejsca zamieszkania. Rówieśnicy z Irlandii przygotowali dla nas podobną prezentację, dzięki której mogliśmy poznać bliżej naszych nowych przyjaciół.

 

Praca przy realizacji projektów w ramach programu eTwinning dała nam wiele osobistej satysfakcji i zadowolenia. Zdobyliśmy nie tylko umiejetności praktyczne w zakresie posługiwania się językiem angielskim czy obsługi komputera, ale przede wszystkim wzrosła nasza motywacja do nauki języka angielskiego. Zachęceni tegorocznymi działaniami, jesteśmy gotowi na podjęcie kolejnego wyzwania w następnym roku szkolnym.

 

Koordynator projektów eTwinning

Beata Kwiatkowska

91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel./fax 42 659 76 38,500 133 696 e-mail: sp142lodz@wp.pl