link do bip


 

Rok szkolny 2014/2015 - nasza szkoła przystąpiła do Programu

Szkoła z Klasą 2.0

pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”

 

Zapraszamy do zapoznania się z ideą programu.

 

Wizytówka naszej szkoły w programie.

 

Oto nasz Zespół 2.0:

Dyrektor Szkoły – Katarzyna Madej

Koordynator – Anna Załuska

Nauczyciele 2.0 – Anna Łodwig, Dorota Pawlak, Elżbieta Stańczak, Agnieszka Flakiewicz


Głównym celem programu jest kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii w skutecznym nauczaniu i uczeniu się. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

W ramach programu będziemy realizować w szkole projekt edukacyjny "Wojny dorosłych - historie dzieci" wykorzystując nowe technologie informacyjne, efekty którego zaprezentujemy podczas Szkolnego Festiwalu 2.0 w czerwcu 2015 r.

 

Szkoła z Klasą to ogólnopolska akcja edukacyjna prowadzona od 2002 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą”


 

SZKOLNY FESTIWAL 2.0


Dnia 28 maja 2015 r. w naszej szkole odbywał się przez cały dzień Szkolny Festiwal 2.0. Był on podsumowaniem programu Szkoła z Klasą 2.0 „Czytamy i odkrywamy” oraz projektu „Wojny dorosłych – historie dzieci”.  Do udziału w Szkolnym Festiwalu zostali zaproszeni przedstawiciele Centrum Dialogu i Instytutu Pamięci Narodowej, którzy byli fundatorami nagród i przyczynili się w znacznym stopniu do realizacji różnorodnych działań związanych z realizowanym projektem.

Wszystkich gości i całą społeczność szkolną powitała koordynatorka Anna Załuska, która podała krótką informację na temat programu „Szkoła z Klasą 2.0”, podziękowała za zaangażowanie całemu Zespołowi 2.0, uczniom i wszystkim nauczycielom, którzy przyłączyli się do projektu. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która omówiła i podsumowała działania w ramach programu "Szkoła z klasą 2.0", a następnie wraz z naszym gościem Panem Szymonem Pawlakiem z Centrum Dialogu wręczyła dyplomy i nagrody w konkursie plastycznym na projekt murala pt. „Wojna czy pokój”, w konkursie na prezentacje multimedialne pt. „Czytamy i odkrywamy” oraz uczestnikom Przeglądu Piosenki Żołnierskiej, którzy zaprezentowali swoje pieśni podkreślając klimat uroczystości. Część oficjalną na sali gimnastycznej zakończyło, nagrodzone ogromnymi brawami, przedstawienie przygotowane przez uczennice Koła Przyjaciół Biblioteki pt. „Różyczka w szponach sieci”, ukazujące aktualne zagrożenia czyhające na użytkowników sieci internetowych.

Dalsza część Szkolnego Festiwalu 2.0  odbyła się na korytarzu szkolnym, na którym zostały ustawione stoliki z laptopami i wszyscy uczniowie oraz rodzice mogli obejrzeć prezentacje multimedialne pokazujące efekt pracy uczniów biorących udział w programie i wszystkie działania w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Uwagę wszystkich przyciągała również wielkoformatowa książka, wykonana po przeczytaniu i analizie książek z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci” Wydawnictwa Literatura i Wydawnictwa Muzeum Powstania Warszawskiego. Dodatkowo w holu szkoły można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej pt. „Kalendarium Łodzi w latach1939 – 1945” oraz na ścianach, pięknie oprawione projekty murali uczniów.

Zespół 2.0 bardzo dziękuje za uczestnictwo w Szkolnym Festiwalu 2.0.                                              


Tutaj więcej zdjęć:.... zdjęcia

 

 UFoN - 13 kwietnia 2015


Obecna edycja Programu prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”. Od listopada 2014 nauczyciele z uczniami czytają książki z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci”. Jest to wzruszająca literatura faktu, wydana przez Muzeum Powstania Warszawskiego i wydawnictwo Literatura. Te trudne historie dzieci z czasów II wojny światowej, napisane są w ,przystępnej dla dzieci, formie opowieści. Uczą szacunku dla ludzi, którym udało się przeżyć gehennę wojny, przedstawiają tragiczne wydarzenia, ale również każą nam doceniać to, co mamy i cieszyć się z każdego dnia.

Nie ograniczamy się jednak tylko do czytania, gdyż druga część hasła to „odkrywanie”. Odkrywamy więc naszą przeszłość. Poznajemy historię miasta, szczególnie Bałut, które były miejscem najtragiczniejszych wydarzeń wojennej Łodzi. Uczniowie klas szóstych już jesienią byli na stacji Radegast, by przypomnieć sobie historię Litzmannstadt Ghetto.

Klasa V a, po przeczytaniu książki Doroty Combrzyńskiej – Nogali „Bezsenność Jutki”, korzystając z Internetu i nowych technologii komunikacyjno – informacyjnych pogłębia wiedzę na temat Litzmannstadt Ghetto, życia codziennego dzieci żydowskich i tragicznych losów ich rodzin.

Wszyscy mieliśmy okazję obejrzeć wystawę zorganizowaną w naszej szkole,
w pracowni polonistycznej pt. „Dzieci łódzkiego getta”. Uczniowie klas IV – VI na zajęciach  prowadzonych przez pracownika Centrum Dialogu poznali postać Jana Karskiego – emisariusza, który przekazał światu dokumenty opisujące tragiczną sytuację narodu żydowskiego skazanego przez hitlerowców na holokaust.
W kwietniu i maju będziemy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem gier planszowych, wziąć udział  w grach miejskich, odwiedzimy cmentarz żydowski .

Uczniowie klasy II a, nie tylko przeczytali książkę  Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia, opowieść o Januszu Korczaku”, ale korzystając z Internetu i nowych technologii komunikacyjno – informacyjnych (TIK) zgromadzili wiedzę na temat tego wspaniałego człowieka. Wykonali bardzo ciekawe plakaty, o czym mogliśmy się przekonać się oglądając przygotowany przez nich film.

Klasa III, po wcześniejszym przeczytaniu książki Doroty Combrzyńskiej – Nogali „Syberyjskie przygody Chmurki”, w różnorodny sposób odkrywała, co to jest Syberia i jakie były losy Polaków deportowanych na Syberię przez władzę Związku Radzieckiego.

Klasy piąte i szóste czytają książkę Andrzeja Marka Grabowskiego „Na Pięknym Brzegu”. Podczas lekcji języka polskiego, lekcji bibliotecznej w Bibliotece Rejonowej nr 2 oraz zajęć prowadzonych przez pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w naszej szkole, uczniowie poznali historię Powstania Warszawskiego i historię młodych ludzi biorących w nim udział.

Zdjęcia znajdują się w zakładce Projekty. 

Debaty Klasowe - listopad 2014

 

W listopadze 2014 r. postanowiliśmy przypomnieć sobie punkty naszego szkolnego Kodeksu 2.0, czyli zbioru reguł określających stosowanie technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), opracowanego w poprzednim roku szkolnym i wspólnie z uczniami zastanowić się nad jego aktualizacją. W tych dniach we wszystkich klasach uczniowie dyskutowali nad słusznością zamieszczonych w kodeksie zapisów.

Działania te poprzedziły organizację szkolnych Targów 2.0 - Debaty Szkolnej nad Kodeksem 2.0, zaplanowanych na 5 grudnia 2014.

 

 

 

 


 

Targi 2.0 - Debata Szkolna

 

W piątek, 5 grudnia 2014 r. odbyły się w naszej szkole Targi 2.0 (debata szkolna). Wzięło w niej udział 27 uczniów z klas II-VI oraz wszyscy nauczyciele wchodzący w skład Zespołu 2.0: Dyrektor – Katarzyna Madej, Anna Łodwig, Dorota Pawlak, Elżbieta Stańczak, Agnieszka Flakiewicz i Anna Załuska.

 

Uczniów i nauczycieli przywitała oraz debatę prowadziła Anna Załuska - szkolny koordynator. Sekretarzem była uczennica klasy VI b, Julia Grochowina, która  zapisywała przebieg wydarzenia na komputerze i tablicy interaktywnej. Wykonywane były zdjęcia aparatem fotograficznym przez nauczycieli i uczniów.

 

Pierwsza część Targów obejmowała prezentację multimedialną przygotowaną przez koordynatora Annę Załuską, ukazującą cel programu szkoły z Klasą 2.0, oraz zadania jakie stoją przed całą społecznością szkolną, wynikające z przystąpienia do programu. Potem nastąpiła wymiana poglądów o sposobie korzystania z TIK w szkole. Uczniowie zastanawiali się co warto zmodyfikować w szkole, by dostęp do nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych i Internetu był lepszy dla całej społeczności szkolnej. Jak krytycznie i bezpiecznie korzystać ze źródeł w Internecie z poszanowaniem praw autorskich. Uczniowie wymieniali jakie niebezpieczeństwa czekają na użytkowników w sieci.

 

W drugiej części, klasa, w której odbyły się Targi została przystosowana tak, aby uczestnicy mogli pracować w grupach przy oddzielnych stolikach. Uczniowie i nauczyciele zostali podzieleni na siedem zespołów – stanowisk uczniowskich. Na każdym stanowisku,  zespół uczniów pod kierunkiem nauczyciela  miał jeden problem do rozstrzygnięcia zgodnie z listą zaproponowaną w materiałach programu, a mianowicie:

Ucz i ucz się z TIK

Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie

Nie kradnij i nie daj się okraść

Komunikujmy się

Komputery pod ręką

Bądź bezpieczny w sieci

Naucz tego dorosłych

Uczniowie poszczególnych stoisk wypowiadali się na zadany temat, wykorzystując swoje dotychczasowe przemyślenia i wnioski z dyskusji klasowych. Potem przedstawiciele poszczególnych stoisk prezentowali wypracowane w formie pisemnej i graficznej punkty – zasady  Kodeksu 2.0 na forum i  argumentowali. Uczniowie innych grup zgłaszali swoje uwagi oraz spostrzeżenia, dyskutowali nad podanymi propozycjami,  analizowali je.

Po upewnieniu się przez prowadzącą, że zaproponowane zasady kodeksu są dla wszystkich zrozumiałe i że wszyscy chętni wypowiedzieli się już na temat, nastąpiło głosowanie. Polegało ono na podniesieniu przez uczestników kartki – zielonej (zgoda) lub czerwonej (sprzeciw). Głosowanie przebiegło sprawnie. Zasady zostały przyjęte jednogłośnie. Mamy nadzieję, że nasz zmodyfikowany Kodeks 2.0 będzie wskazywał nam drogę podzas korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych.

Największe emocje wzbudziły zagadnienia na stoisku analizującym dostęp do pracowni komputerowej  i możliwość korzystania w szkole z elektronicznych gadżetów.

 

 Mamy nowy Kodeks 2.0

 

Miło jest nam poinformować, że został opracowany nowy Kodeks 2.0. Mamy nadzieję, że jego zapisy będą towarzyszyły nam w codziennym korzystaniu z dobrodziejstw cywilizacji.

Szkolny Zespół 2.0

 Kodeks 2.0 Szkoły Podstawowej nr 142

im. Zawiszy Czarnego


 

1. Uczymy się w szkole i w domu, wykorzystując nowe technologie

2. Sprawdzamy wiarygodność treści zawartych na stronach internetowych
3. Nie podpisujemy się pod nie swoim tekstem. Podajemy źródła, k których korzystamy
4. Do komunikowania się używamy nowych technologii informacyjnych
5. Pod opieką nauczyciela korzystamy z sali komputerowej podczas kilku przerw w tygodniu.

6. Bezpiecznie i odpowiedzialnie korzystamy ze sprzętu komputerowego i zasobów Internetu.
7. Pomagamy dorosłym, którzy nie znają nowych technologii


 


 

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do blogowania!


Blogując, pokażecie praktyczne zastosowanie zasad Kodeksu 2,0 oraz jak ważne jest mądre korzystanie z TIK.

Wszystkie chętne osoby, które chcą złożyć i prowadzić bloga, prosimy o zgłaszanie się do Pani Agnieszki Flakiewicz, która jest opiekunem szkolnego bloga na platformie Szkoły z Klasą 2.0. Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie:

http://blogiceo.nq.pl/szkola2zero/

 

Dowiecie się z niej jak założyć bloga, o czym pisać oraz zobaczycie najlepsze blogi z poprzedniej edycji programu.


Zapraszamy do wspólnego działania!

91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel./fax 42 659 76 38,500 133 696 e-mail: sp142lodz@wp.pl