link do bip

 

 

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci siedmioletnich!

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych:

01.03.2018r. – 28.03.2018 r.- wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU
w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione, wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

01.03.2018r. - 21.03.2018r. - składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału integracyjnego lub szkoły/placówki kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

26.03.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

04.04.2018r. - 06.04.2018r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.04.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

17.04.2018r. - 19.04.2018r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

23.04.2018r. do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych.

Poniżej link:

http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

 

 


91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel./fax 42 659 76 38,500 133 696 e-mail: sp142lodz@wp.pl