link do bip

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, na rok szkolny 2019/2020

 

 

1. Składanie zgłoszeń kandydatów do klas ogólnodostępnych podstawowych szkół obwodowych  - od 06.05.2019r. do 28.05.2019r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 24.06.2019 r. do 05.07.2019 r.

 

2. Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas ogólnodostępnych podstawowych szkół spoza obwodu  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od 06.05.2019r. do 28.05.2019r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 24.06.2019 r. do 05.07.2019 r.

 

3. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zmianami) - od 29.05.2019 r. do 31.05.2019 r.
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 10.07.2019 r. do 11.07.2019 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych -10.06.2019 r. do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 12.07.2019 r. do godz.12.00

 

5. Składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu, zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia -
od 11.06.2019 r. do 13.06.2019 do godz.15.00
Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 15.07.2019 r. do 16.07.2019r godz.15.00

 

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły pozaobwodowej - 17.06.2019 do godz. 12.00

Termin w postępowaniu uzupełniającym - 17.07.2019r. do godz.15.00

91-527 Łódź, ul. Łupkowa 6 tel./fax 42 659 76 38,500 133 696 e-mail: sp142lodz@wp.pl