Profilaktyka wad postawy

 

Uczniowie klas I-III będą uczestniczyć w realizacji programu "Badań dzieci z klas I-III publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno- korekcyjnych stwierdzonych wad postawy" finansowanym przez Urząd Miasta Łodzi.

 

Badania ortopedyczne uczniów będą wykonywane przez lekarza ortopedę w dniach 10.10.16r. i 17.10.16r. po otrzymaniu pisemnej zgody od rodziców.

 

Każde zbadane dziecko otrzyma pisemną informację z wynikiem badań i zaleceniami. Dzieci ze stwierdzonymi w wyniku badań lekarza ortopedy wadami postawy wezmą udział w grupowych zajęciach rehabilitacyjno-korekcyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

 

Po zakończonym cyklu zajęć każde dziecko będzie ponownie zbadane przez lekarza ortopedę.Pielęgniarka

 

Pielęgniarka: Anna Marciniak

 

Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje opiekę zdrowotną nad uczniami na terenie szkoły.

 

Świadczenia pielęgniarki obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych w klasach I, III i V
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowych oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
  • sprawowanie czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłych zachorowań, urazach i zatruciach
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej
  • przeprowadzanie grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku
  • prowadzenie dokumentacji zdrowotnej uczniów, oraz dokumentacji gabinetu medycznego
  • kwalifikowanie do zajęć wychowania fizycznego

 

Godziny pracy gabinetu medycznego:

 

poniedziałek - 8:00 - 15:30

środa - 8:00 - 15:30

piątek - 8:00 - 15:30

link do bip