Nie pal przy mnie, proszę

 

nie_pal_program.JPGPo raz kolejny, w naszej szkole realizowany jest program antytytoniowy „Nie pal przy mnie, proszę”, zainicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jest on skierowany do uczniów klas I-III oraz ich rodziców. Program ma charakter profilaktyczny, ma na celu wykształcenie u najmłodszych dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. Program realizowany będzie od października do kwietnia i obejmuje 5 zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

 

 

1. Co to jest zdrowie?
2. Od czego zależy nasze zdrowie?
3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
4. Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
5. Nie pal przy mnie, proszę!

 

Zapraszam do włączenia się do realizacji programu. Koordynatorem programu jest pedagog szkolny.

 

Znajdź właściwe rozwiązanie

 

znajdz_wlasciwe_program.JPGW roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła po raz drugi bierze udział w realizacji programu antytytoniowego „Znajdź właściwe rozwiązanie”, zainicjowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Jest to program skierowany do uczniów klas V i VI. Program ma charakter profilaktyczny, jego głównym celem jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów oraz umocnienie poczucia własnej wartości w budowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach
z ludźmi.

Program realizowany będzie od października do kwietnia i obejmuje 5 zajęć warsztatowych. Koordynatorem programu jest pedagog szkolny.Zadbaj o swoje płuca


zadbaj_o_pluca.gif„Zadbaj o swoje płuca” to program profilaktyki gruźlicy adresowany do uczniów z klas I-VI szkoły podstawowej. Jego głównym celem jest pogłębienie wiedzy o zagrożeniach wpływających na powstawanie chorób układu oddechowego oraz kształtowanie umiejętności zapobiegania tym chorobom. Inicjatorem programu jest Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi, zaś realizatorami przeszkoleni nauczyciele i inni przedstawiciele środowiska szkolnego. Program „Zadbaj o swoje płuca” jest realizowany w klasach IVa i IV b.