Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Psycholog Wczesnego Wspomagania Rozwoju


Zadania psychologa we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju:

  1. prowadzenie zajęć indywidualnych z dziećmi,
  2. ocenianie rozwoju psychoruchowego dzieci,
  3. wykonywanie diagnozy dzieci, które są wykorzystywane do tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych,
  4. przygotowywanie opinii o dzieciach do różnych instytucji, m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych, lekarzy specjalistów, zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  5. wspieranie rodziców/opiekunów dzieci, poprzez rozmowę, wskazówki do zabawy rozwijającej potencjał dziecka w domu.

Zajęcia indywidualne prowadzone są z bardzo małymi dziećmi będącymi pod opieką WWR oraz tymi, które dopiero zaczynają przychodzić na zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Dzieci uczestniczą w zajęciach razem z rodzicem/opiekunem. Starsze dzieci, „oswojone” z terapeutą i systemem pracy biorą udział w terapii bez rodzica. Rozmowa z rodzicem jest przeprowadzona po zajęciach - przekazywane są wówczas wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz omawianie bieżących problemów.

Dzięki zajęciom indywidualnym psycholog dokładnie poznaje dziecko - jego mocne i słabe strony. Wyszukuje jak najwięcej umiejętności i ćwiczy je z dzieckiem, by jak najlepiej wykorzystywało je w życiu codziennym.

 

Podczas zajęć prowadzony jest rejestr i ocena rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego, społecznego i samodzielności dzieci. Jest to niezbędne do stworzenia indywidualnego programu terapeutycznego oraz napisania opinii na temat funkcjonowania dziecka.

 

Psycholog prowadzi rozmowy z rodzicami dotyczące problemów wychowawczych, daje wskazówki do pracy z dzieckiem oraz kieruje na konsultacje z innymi specjalistami.


Psycholog - mgr Joanna Cichocka