Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Doradztwo zawodowe

 

Celem doradztwa zawodowego jest wsparcie młodzieży w zakresie wyboru przyszłego zawodu oraz przygotowanie do samodzielnego wejścia na rynek pracy.

 

Działający na terenie SOSW Szkolny Ośrodek Kariery powstał w ramach projektu „PWP Dobry Start - wyrównywanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne”. Zadaniem Szkolnego Ośrodka Kariery jest poradnictwo zawodowe skierowane do niewidomych, słabo widzących i niepełnosprawnych ruchowo uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

W ramach SZOK-u organizowane są:

  1. spotkania indywidualne, w czasie których wykonywane są testy określania predyspozycji zawodowych i tworzone są Indywidualne Plany Kariery,
  2. zajęcia grupowe w postaci warsztatów w czasie których uczniowie kształtują kompetencje społeczne (komunikacja, autoprezentacja).
  3. dni Przedsiębiorczości w czasie, których odbywają się jednodniowe wizyty do instytucji, organizacji non-profit, przedsiębiorstw).
  4. porady i informacje zawodowe.

 

Przyjdź do Szkolnego Ośrodka Kariery!

  1. Pomożemy Ci określić predyspozycje zawodowe.
  2. Pomożemy Ci dokonać trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej.
  3. Przygotujemy Cię do rozmowy telefonicznej i kwalifikacyjnej w sprawach zatrudnienia.
  4. Udostępnimy posiadane zasoby informacji zawodowej.

 

Opiekunowie Szok-u: mgr Beata Cendrowicz, mgr Magdalena Dominiak - Szymczak