Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Psycholog szkolny

 

Opieką psychologiczną są objęci wszyscy wychowankowie Ośrodka w ramach, której podejmowane są następujące zadania/działania:

  1. diagnozowanie możliwości i potrzeb wychowanków,
  2. możliwości intelektualnych,
  3. predyspozycji osobowościowych i zawodowych,
  4. diagnozowanie trudności w zakresie edukacji i wychowania, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi, funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,
  5. rozmowy terapeutyczne i wspierające uczniów i rodziców,
  6. prowadzenie zajęć terapeutycznych,
  7. współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi m.in. dotycząca aktualizacji orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  8. współpraca z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami Ośrodka w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
Psycholog - mgr Katarzyna Janeczek