Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Zajęcia pedagogiczne Wczesnego Wspmagania Rozwoju


Zajęcia indywidualne z małym dzieckiem rozwijające funkcje poznawcze i małą motorykę,

Zajęcia te mają na celu pobudzanie aktywności poznawczej dziecka poprzez wprowadzanie nowych pojęć z otaczającego świata, dostarczanie informacji dotyczących życia codziennego. wprowadzanie nazw kolorów, owoców, warzyw, zwierząt domowych, sukcesywne wprowadzanie nazw figur geometrycznych itp;

 

W czasie zajęć usprawniana jest funkcja manualna i grafomotoryczna poprzez:

  1. rozwijanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi
  2. ćwiczenia drobnych ruchów rąk, palców i dłoni ( wydzieranki, lepienie, toczenie)
  3. ćwiczenia w rysowaniu i malowaniu, rysowanie po śladzie.

Zajęcia grupowe muzyczno-ruchowe dla dzieci i rodziców

Mają na celu integrację rodziców i dzieci, rozwijanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa oraz chęci wspólnej zabawy przy muzyce.

 

Zajęcia rozwijające świadomość ciała i komunikację - programy Knill

Programy Aktywności M. i Ch. Knillów są propozycją do pracy terapeutycznej z osobami, które z różnych powodów mają trudności w doświadczaniu siebie, mają zaburzony obraz swojego ciała, mają poważne problemy w komunikacji.

Wyróżniamy:

  • Program aktywności: "Świadomość ciała; "Kontakt i Komunikacja"

Zawiera cztery programy oraz Program Wprowadzający i Program Specjalny (SPH) opracowany z myślą o dzieciach niesprawnych fizycznie.

  • Program „Dotyk i komunikacja” stanowi oprawę muzyczną dla masażu i aktywności, które zamierzamy przeprowadzić podczas sesji.

Zaletą programów jest ich forma muzyczno-ruchowa. Wykonywany ruch jest prosty, ma określony cel i wyznaczony czas trwania. Dziecko uczy się rozpoznawać muzykę, kojarzy ją z ruchem fizycznym i niewątpliwie ma satysfakcję z wykonania ruchu.

Podczas realizacji programów konieczny jest dobry kontakt z dzieckiem. Wymaga to od terapeuty (opiekuna) umiejętności fizycznego wsparcia, kontaktu wzrokowego oraz świadomego i aktywnego używania głosu.

 

Najlepszy rezultat osiąga się wtedy, gdy programy stosowane są regularnie o tej samej porze dnia (pomaga to dziecku-partnerowi poznać okoliczności ich stosowania i zapewnia poczucie bezpieczeństwa). Programy Aktywności powodują, że dziecko staje się świadome powiązań pomiędzy własnymi ruchami i obecnością terapeuty (rodzica) oraz muzyką, która im towarzyszy.

Dziecko musi być świadome wykorzystania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała, podczas używania ich w prostych codziennych czynnościach tj. jedzenie, ubieranie oraz podczas zabawy i w komunikacji z innymi.

 

Zajęcia grupowe prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Główna idea metody wyraża się w stwierdzeniu, że posługiwanie się ruchem jest narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez W. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi w trakcie tzw. "baraszkowania". 

Podstawowe założenia metody, to rozwijanie przez ruch:

•   świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

•   świadomości przestrzeni i działania w niej,

•   dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

 

Dziecko poznaje więc własne ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej innego człowieka, uczy się współpracować, zdobywa zaufanie do siebie i innych, a czując się bezpieczne może stać się twórcze. Ruch jest zabawą, która daje przeżycie radości i dzielenia jej z innymi, co jest bardzo ważne w nawiązywaniu kontaktów społecznych.


Tyflopedagog - terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju - mgr Joanna Janaszczyk