Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rehabilitacja ruchowa

 

Cele rehabilitacji ruchowej we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju:

1. diagnoza dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego:

  • ocena reakcji ułożeniowych ciała w przestrzeni, badanie odruchów pierwotnych, ocena motoryki spontanicznej u niemowląt - metoda Vojty,
  • ocena funkcjonalna dzieci - metoda NDT-Bobath

2. badania przedmiotowe: pomiary linijne długości i obwodów,

3. dynamiczne badania odcinkowe: badania zakresu ruchomości czynny oraz bierny, ocena   siły mięśniowej,

4. statyczne badania ogólne: analiza chodu, ocena czynności chwytnej kończyny górnej, testy funkcjonalne,

5. ocena postawy ciała, napięcia mięśniowego oraz zakresu ruchu w stawach,

6. indywidualny dobór ćwiczeń dla dziecka z wybranych metod fizjoterapeutycznych,

7. instruktarz zabiegów pielęgnacyjnych, pozycjonowania oraz ćwiczeń dla opiekunów dzieci objętych opieką,

8. masaż leczniczy, masaż Shantali.


Rehabilitant - mgr Ewa Olczak