Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

„Jak w ulu!” to cykl edukacyjno-integracyjnych i interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu tańca, muzyki, teatru oraz ekologii; skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących oraz młodych animatorów z woj. łódzkiego. Tematem przewodnim warsztatów będą pszczoły, ich środowisko oraz znacząca rola tych owadów w życiu człowieka i ich wpływ na ekosystem.

 

Warsztaty ruchowo-taneczne

10, 17, 24, 31 maja 2018 godz. 17-19.00

07, 14, 21, 28 czerwca 2018 godz. 17-19.00

6, 13, 20, 27 września 2018 godz. 17-19.00

9 -15.06.2018  I Letnie warsztaty miejskie

13-19.08.2018 II Letnie warsztaty miejskie

Zajęcia ruchowo-taneczne będą opierały się na połączeniu intensywnych treningów fizycznych z elementami akrobatyki, współczesnych form tańca, pracy z partnerem i przestrzenią, nauką asekuracji i wzajemnej uważności, pracą nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie, pracą nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji.  Układy choreograficzne i ćwiczenia połączone z intensywną pracą nad rytmem i muzycznością, inspirowane będą ruchem owadów, w szczególności „tańcami pszczół”.

 

prowadzenie:

Magdalena Paszkiewicz

Tancerka, choreograf, magister fizyki, doktor nauk ekonomicznych, instruktorka tańca współczesnego, starszy wykładowca w PWSZ w Skierniewicach. Kierownik artystyczny Teatru Tańca „PRO” Łódzki Dom Kultury (od 1998 była związana z TT "PRO" jako tancerka).

Najważniejsze premiery reżyseria, współchoreografia i taniec: "BorderLine" 2007 (debiut reżyserski); "Roboczogodziny, czyli Kobiecość Krańcowa" 2009; "Historie być może prawdziwe" 2012; "Wióry lecą!" 2012; "Pokojówki" 2013. Aktorka Teatru Kilku Osób kierowanego przez Mariana Glinkowskiego. Premiery reż. M. Glinkowski: "Słowa pomieszane ze snami" (na podstawie prozy poetyckiej Z. Herberta) 2010; "Orfeusz" (inscenizacja poematu C. Miłosza „Orfeusz i Eurydyka” oraz tekstów Wergiliusza, Z. Herberta i R. M. Rilkego) 2012. Reżyser i choreograf spektaklu „Vidomi” (2014), „Brzydal” (2013) oraz monodramu „Upadek, PSYCHOSOMATIC GAYm”(2010) Teatru CHOREA, twórczyni warsztatów choreograficznych dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w projektach „Art- Impulsy”( 2014) oraz „Vidomi – kontynuacje” (2015).

 

Janusz Adam Biedrzycki

Aktor, tancerz, choreograf, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego specjalizacja, Kulturoznawstwo folklorystyka i etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Teatru CHOREA. Członek integracyjnego Teatru Prawd Dziwnych działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej; współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej; członek kursu pn. „Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współpracował z teatrami: NeTTheatre w Lublinie, Teatr Lalki i Aktora „Pinokio” Łódź. Autor choreografii do spektakli „Koguty Borsuki i inne Kozły...” reż. Iga Załęczna oraz monodramu „Upadek - PsychoSomaticGaym". Pomysłodawca i realizator cyklu warsztatów zakończonych spektaklem „Brzydal” (2014 r ) dla młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 oraz 2014 i Urzędu Miasta Łodzi w 2013 i 2017 r. Pomysłodawca i realizator projektu "Vidomi" oraz "Vidomi-Kontynuacje" (2015/2016 r.) cyklu warsztatów tanecznych zakończonych spektaklem, z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Współtwórca podręcznika "Trening fizyczny aktora" we współpracy z Łódzką Szkołą Filmową, przy wsparciu IMT (2015). Uczestnik szkolenia z Obsługi osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu prowadzonego przez Fundację Kultury bez Barier w Poleskim Domu Kultury (2017) . Kurs i staż playworkingu Rezerwat Dzikich Dzieci, Pracownia Sztuczka centrum Kultury w Lublinie (2017). Pomysłodawca i współtwórca projektu edukacyjno - artystycznego "Ciemnośc. To co jest ukryte."- cyklu warsztatów dla niewidomych i słabowidzących oraz młodych tancerzy z woj. Łódzkiego (2017 r.)

 

Warsztaty muzyczne 

07, 14, 21, 28. czerwca 2018 godz. 16-17.00

9 -15.06.2018  I Letnie warsztaty miejskie

13-19.08.2018 II Letnie warsztaty miejskie

Warsztaty będą polegały na pracy z głosem. Poprawne ustawienie głosu, posługiwanie się słowem. Ćwiczenia wywodzące się ze śpiewu, ćwiczenia rytmiczno-melodyczne, ćwiczenia oddechu uspokojenie i wyrównanie.  Praca z głosem i wibracjami inspirowana odgłosami owadów.


Prowadzenie:

Paweł Odorowicz - Aktualnie współpracuje z Stowarzyszeniem MONAR – Klub Profilaktyki Środowiskowej NIE NUDA w OZORKOWIE jako streetworker, Teatrem CHOREA (instrumentalista w projektach: Gilgamesz, Lulabajki, Po Ptakach), oraz z Leszkiem Mądzikiem (Scena Plastyczna KUL) prezentując autorską, wykonywaną na żywo muzykę do spektakli: „Z mroku” - Festiwal Światła - Warszawa sierpień 2015; „Bruzda II” - Body Festival - Christchurch, Nowa Zelandia, październik 2016; „Brama. Piotrkowska 26” - Łódź 4 Kultur, maj/czerwiec 2016; „Odchodzi” - Kartoteka rozrzucona - Wrocław 2016. Od 2000 roku prowadzi własne studio nagraniowo – produkcyjne ukierunkowane na rejestrację muzyki poważnej (rejestracja z partyturą) oraz produkcję muzyczną. W latach 2002-2012 współpracował z Joanną Sowińską. W latach 2000-2010 współpracował z lubelskim Stowarzyszeniem W Stronę Sztuki jako kompozytor, wykonawca i organizator koncertów. W latach 1999-2008 współpracował m.in. z Dzidką Muzolf, Pauliną Bisztygą Marcinem z zespołem Federacja (dawniej Lubelska Federacja Bardów). Współpracował m.in. z orkiestrą Capella (muzyk altowiolista), z orkiestrą Sinfonietta Cracovia Cracoviensis (muzyk altowiolista) oraz z kwartetem smyczkowym DAFO (pierwszy skład, muzyk altowiolista). Nagrody i wyróżnienia: 2017 - Grand Prix XX edycji festiwalu Nowa Tradycja w duecie Grochocki_Odorowicz; 2017 - stypendium twórcze Prezydenta Miasta Lublina na skomponowanie kwartetu smyczkowego inspirowanego muzyką ludową Lubelszczyzny; 2016 - II miejsce w Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie w kategorii soliści instrumentaliści; 2014 - Grand Prix i Nagroda Specjalna za najbardziej twórcze wykorzystanie muzyki z zapisków Oskara Kolberga na festiwalu Nowa Tradycja 2014 z zespołem Trzy Dni Później; 2014 – Stypendium MKiDN: „Zabawianki, wyliczanki, kołysanki czyli Kolberg – dzieciom” – muzyczne, współczesne interpretacje polskiej kultury ludowej; 2011 – Stypendium MKiDN: multimedialny projekt „Miłosz w żywych obrazach” (prapremiera – wrzesień 2011, Wiedeń).

 

Warsztaty literacko - teatralne 

10, 17, 24, 31 maja 2018 godz. 19-21.00

07, 14, 21, 28 czerwca 2018 godz. 19-21.00

6, 13, 20, 27 września 2018 godz. 19-21.00

9 -15.06.2018  I Letnie warsztaty miejskie

13-19.08.2018 II Letnie warsztaty miejskie

Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne poprzedzone teoretycznym wstępem na temat znaczenia słowa w dramacie i wypowiadaniu go na scenie. Praca z uczestnikami oparta będzie na metodologii Sensory Labyrinth Theatre – konstruowanie postaci poprzez doświadczenia sensoryczne. Uczestnicy będą zaangażowani w przygotowanie teatralnych etiud na wybranych tekstach literackich. Praca nad artykulacją i emisją głosu oraz ciałem, oddechem, zmysłami i nad własnymi emocjami. Praca nad budową scenariusza teatralnego.

 

prowadzenie:

Wiktor Moraczewski - Absolwent Kulturoznawstwa (studia pierwszego stopnia), specjalności teatrologicznej na Uniwersytecie Łódzkim (Katedra Dramatu i Teatru). Obecnie student I roku studiów magisterskich: Teatr w kulturze współczesnej prowadzonych przez Katedrę Dramatu i Teatru UŁ. Recenzent spektakli w gazetach festiwalowych wydawanych w ramach Festiwalu Szkół Teatralnych i Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Młodych „Dziatwa”. Związany z Ośrodkiem Kultury „Górna” w  Łodzi od 2014 roku, gdzie był współorganizatorem i uczestnikiem wielu polskich i zagranicznych projektów m.in.: „Radar”, realizowanego metodą Sensory Labirynth Theatre, której jest certyfikowanym instruktorem. Doświadczenie w tej dziedzinie oraz europejski certyfikat zdobył uczestnicząc w międzynarodowym teatralnym projekcie Ritual Beyond Roots odbywającym się w ramach programu Erasmus+ w Rumunii i podczas zagranicznych projektów m.in. w Calypso – il teatro per il sociale (Włochy). Od 2015 roku współpracuje z Fundacją – Instytutem Teatralnym im. Mieczysława Hertza w Łodzi. W 2016 roku zajmował się adaptacją tekstu i dramaturgią do spektaklu Anny Cichy-Fatygi pt. „Ku wielkiemu morzu” w reżyserii Jacka Orłowskiego. Przedmiotem jego pracy licencjackiej były sale teatralne w łódzkim Hotelu Grand. W

ramach projektu Instytutu – (m)Łodzi – realizował wystawę fotograficzną "7.15 p.m.", która była również częścią jego pracy badawczo-naukowej. Druga odsłona tej wystawy została zaprezentowana w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki podczas trwania Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy 2017: Teatr – awangarda w działaniu i podczas III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych. Od 2017 roku współpracuje z Teatrem CHOREA w Łodzi jako dramaturg. W ostatnim czasie zrealizował scenariusz do spektaklu „Ciemność. To co jest ukryte” w reżyserii Janusza Adama Biedrzyckiego i Magdaleny Paszkiewicz. Jest młodym uznanym krytykiem teatralnym. Jego artykuły i recenzje pojawiają się na łamach "Dziennika Łódzkiego" oraz w magazynie kulturalnym Łodzi i województwa łódzkiego – "Kalejdoskopie".

 

Warsztaty pszczelarskie

9 lipca godz. 11-15.00

Zajęcia będą dotyczyły historii pszczół na podstawie zgromadzonego przez doświadczonego pszczelarza  materiału wideo i zdjęć. Odbędą się także zajęcia manualne polegające na zapoznaniu się z substancjami wytwarzanymi przez pszczoły i metody ich prostych przetwarzań do celów spożywczych i leczniczych. Ponadto zajmiemy się projektowaniem i konstruowaniem mini pasiek i uli. Zajęcia będą również dotyczyły takich zagadnień jak: Taniec pszczół jako forma komunikacji; Metody integracji roju, czyli co spaja pszczelą społeczność (zapachy, spożywanie pokarmu tj. wspólne karmienie się, przekazywanie energii w kłębie); Wspólnota i symbioza jako warunek przetrwania.

 

Prowadzenie:

Marcin Sudziński - Absolwent m.in. Państwowego Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli, Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS na kierunku Animator i Menedżer Kultury oraz Wydziału Humanistycznego UMCS na kierunku Kulturoznawstwo. Muzyk gitarzysta, autor piosenek, współtwórca zespołu rockowego Stodoła i Janowiecki Band, fotograf (Akademia Fotografii w Warszawie).

 

Warsztaty Master Class

10 lipca 2018 godz. 10-16.00

24 sierpnia godz. 10-16.00

„Aktor wielowymiarowy: ciało/rytm/głos“

To propozycja doświadczenia na własnym ciele bazowego zjawiska chorei – połączenia ruchu, dźwięku i słowa oraz poszukiwania swoich oryginalnych możliwości używania wszystkich tych środków wyrazu jednocześnie. Warsztat rozpoczyna intensywny trening fizyczny opracowany przez aktorów CHOREI, na który składają się: elementy akrobatyki, podstawy pracy z partnerem i przestrzenią, wzajemna uwaga, asekuracja, świadomość własnego ciała, świadomość grupy. Kolejnym etapem pracy jest łączenie struktur ruchowych wypracowanych samodzielnie przez uczestników z budowanymi podczas warsztatu muzycznymi układami polirytmicznymi. Podstawowe ćwiczenia oddechowe, uruchamianie rezonatorów i praca nad barwą głosu, służąca rozwijaniu naturalnych możliwości głosowych uczestników.

 

prowadzenie:

Dorota Porowska - W latach 1984-2004 aktorka Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Brała udział w następujących gardzienickich spektaklach   „Gusła”, „Żywot protopopa Awwakuma”, „Carmina Burana”, „Metamorfozy”- prezentowanych między innymi w USA, Korei Pd, Japonii, Brazylii i większości krajów europejskich. W ramach „Gardzienic” prowadziła warsztaty teatralne w Royale Shakespeare Company, na wydziałach aktorskich Columbia i Stanford University oraz w Instytucie Meyerholda w Moskwie. W 2002 wraz z Elżbietą Rojek, w ramach „Gardzienic” utworzyła formację „Tańców Labiryntu”, która w 2004 wraz z „Orkiestrą Antyczną”stała się bazą do utworzenia Stowarzyszenia Teatralnego „Chorea”. W 2004r , wraz z Elżbietą Rojek, wyreżyserowała spektakl „Tezeusz w labiryncie”. Brała też udział w spektaklach „Chorei”: „Po ptakach”, „Bakkus” ( przygotowywanych we współpracy z walijskim teatrem tańca

współczesnego Earthfall Dance ) oraz „Śpiewach Eurypidesa”. Spektakle te prezentowane były w Polsce, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Grecji. W 2009r wyreżyserowała spektakl wg. „Antygony” Sofoklesa, którego premiera odbyła się w łódzkiej Fabryce Sztuki, od 2008r pozostającej siedzibą „Chorei”. Cały czas uprawia działalność dydaktyczną prowadząc warsztaty teatralne dla studentów teatrologii uniwersytetów w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Lublinie oraz dla studentów studiów dziennych i podyplomowych Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla belgijskiej szkoły teatralnej w Liège. W 2009 w ramach programu „Teatr -Polska” realizowała warsztaty dla młodzieży w Skierniewicach, Łochowie, Radomsku i Sieradzu.

 

Tomasz Rodowicz - Aktor, reżyser, muzyk, pedagog. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. W latach 1974-76 współpracował z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego przy projektach parateatralnych. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i jego członek w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Twórca i dyrektor artystyczny Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Perspektywy i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Retroperspektywy. Lider licznych projektów dydaktycznych i artystyczno-edukacyjnych, prowadzonych w Polsce i na całym świecie. Twórca i reżyser międzynarodowego edukacyjno-artystycznego projektu taneczno-muzycznego „Oratorium Dance Project (2011-2012). Twórca podręcznika treningu aktorskiego pt. „Trening fizyczny aktora – od działań indywidualnych do zespołu”. Reżyser spektakli: „Hode Galatan”, „Po Ptakach”, „Bakkus”, „Śpiewy Eurypidesa”, „Gry [w[ Pana Cogito”, „Grotowski – próba odwrotu”, „Oratorium Dance Project”, „Bachantki”, „Szpera 42”, „Muzg”, Derby.Białoczerwoni”, „Szczelina”, „Studium o Hamletach”, „Oratorium ziemi”, „IN_NI”. Twórca i wykonawca muzyki w spektaklach „Tezeusz w Labiryncie”, „Taniec Lasu”, „Koncert Pieśni Antycznych”, „Vidomi”, „Psalmy”, „Muzg”.

 

Warsztaty ekologiczne

9 -15.06.2018  I Letnie warsztaty miejskie

13-19.08.2018 II Letnie warsztaty miejskie

Zajęcia będą poświęcone ekologii w codziennym życiu – domu, pracy, szkole. Podczas warsztatów zastanowimy się jak stworzyć ekologiczną scenografię, do budowy której użyjemy nietypowych materiałów budowlanych takich jak: tektury, opakowania po jajkach, pudełka po lodach, skrawki styropianu, folii, puszki, korki, słomki, patyczki i wiele innych. Warsztaty ekologiczne nie tylko rozwiną zdolności twórcze i manualne, ale również przybliżą zagadnienia związane z ochroną środowiska. Zajęcia pozwolą uświadomić uczestnikowi ogromne znaczenia sposobu życia każdego z nas dla stanu środowiska (oszczędność wody, energii, ekologiczne zakupy, transport, odpady). Jak robić zakupy z głową, czyli co i jak kupować, aby nie zostać posiadaczem całej  masy zbędnych, szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia rzeczy?

 

prowadzenie:

Jolanta Królicka - Artysta plastyk. Prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Jako ilustrator współtworzy program TVP pt. Supełkowe ABC, skierowany do dzieci niedosłyszących.

Letnie warsztaty miejskie.

9 -15.06.2018  I Letnie warsztaty miejskie

13-19.08.2018 II Letnie warsztaty miejskie

7 dniowe intensywne warsztaty ze specjalistami z dziedziny teatru, ruchu, tańca, plastyki i pszczelarstwa  dla młodych animatorów z zakresu obserwacji i zdobywaniu wiedzy w prowadzeniu warsztatów integracyjny. W trakcie sesji letniej uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami pracy Teatru CHOREA. warsztatów zobaczą jak zorganizowana jest praca w pszczelej rodzinie. Jak pszczoły wytwarzają miód, pyłek, wosk czy też propolis. Jakie właściwości posiadają produkty pszczele oraz jak wybrać dobry produkt. Jak postępować w przypadku użądlenia oraz wiele innych ciekawostek ze świata pszczół i prowadzenia pasieki.

 

zapisy na warsztaty:

- mailowo: chorea.warsztaty@gmail.com

- telefonicznie: 426468865 w. 30

 

Projekt realizowany przy Współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

loga: MDKIN, Teatr CHOREA,

organizator: Teatr CHOREA,