Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

MOBILNOŚC KADRY IMPULSEM DO ROZWOJU

 

SZKOLENIE KADRY W NORWEGII


Obecnie realizowane projekty w Ośrodku:

Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B003/17, pn. ”Start w przyszłość”


Informacja o projekcie Miasta Łódź, pod nazwą „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny””.


Projekt realizowany z teatrem Chorea: „Jak w ulu!”


Projekt "Inkubator Innowacyjności +, pt „UniPyramid”

Projekt "Ciemność"

Projekt "Przestrzeń kultury"


Projekty realizowane w Ośrodku w latach 2016 - 2018:

Projekt nr RPLD.11.01.02-10-A016/16, pn. „Też potrafię”

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0024/15, pn. „Dobry zawód-lepsza przyszłość”


Projekt Mobilność kadry edukacji szkolnej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu POWERSE- 2016-1-PL01-KA101-023302, tytuł projektu:MOBILNOŚĆ KADRY IMPULSEM DO ROZWOJU

Mobilność kadry impulsem do rozwoju - Sprawozdania


Projekty realizowane w latach 2014-2015

PWP Dobry Start - wyrównanie szans uczniów z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania edukacyjne”,

 

„Zawodowa szansa - podniesienie kompetencji  uczniów z niepełnosprawnością wzrokową”


"Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”,


"Vidomi" z Teatrem Chorea


"Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej"


"Szkoła Współpracy"