Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technik masażysta to średni personel medyczny. Masażysta wykonuje masaż medyczny, sportowy, kosmetyczny i profilaktyczny zgodnie z wymogami wiedzy medycznej, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

 

Za masażystę uznawana jest osoba, która ukończyła szkołę policealną lub technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik masażysta (325402). Osoby posiadające dyplom technika masażysty uprawnione są do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu.

 

Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Wykonuje on zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych. Dlatego masażysta powinien wykazywać się wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi, kulturą osobistą oraz sprawnością manualną. W zawodzie technika masażysty wyodrębniona jest jedna kwalifikacja: MS.01 - świadczenie usług w zakresie masażu.

 

Technik masażysta realizując swoje zadania zawodowe działa na rzecz ludzi w różnych stanach zdrowia i choroby, w różnym wieku, pochodzących z różnych środowisk i mających różne problemy zdrowotne. Technik masażysta jest członkiem zespołów rehabilitacyjnych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu kompleksowej rehabilitacji, usprawniające pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem masażu. Technik masażysta wykonuje różne metody i techniki masażu, z różnymi pacjentami (dzieci, młodzież, dorośli, przewlekle chorzy), w różnego rodzaju placówkach oraz w różnych stanach chorobowych.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 1. wykonywania masażu medycznego (w tym m.in.: klasycznego, segmentarnego, drenażu limfatycznego, masażu izometrycznego, masażu metodą Schantala),
 2. stosowania różnych technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia, stanu pacjenta i możliwości technicznych,
 3. oceniania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi oraz modyfikowania technik masażu,
 4. obsługiwania sprzętu i aparatury medycznej stosowanej podczas masażu,
 5. wykonywania masażu sportowego,
 6. wykonywania masażu kosmetycznego,
 7. wykonywania masażu profilaktycznego,
 8. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne,
 9. organizowania i prowadzenia gabinetu masażu.

 

Technik masażysta posiadający dyplom uprawniony jest do samodzielnego świadczenia usług w zakresie masażu, może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

 

Najpopularniejsze miejsca pracy masażystów to:

 1. szpitale,
 2. przychodnie rehabilitacyjne,
 3. uzdrowiska,
 4. sanatoria,
 5. zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 6. hotele,
 7. gabinety i ośrodki odnowy biologicznej,
 8. prywatne gabinety masażu,
 9. kluby sportowe (np. masażysta drużyny sportowej),
 10. stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, hospicja,
 11. własna działalność gospodarcza w zakresie masażu.

 

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja: MS.01 - świadczenie usług w zakresie masażu.).

Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. anatomia z fizjologią
 2. teoretyczne podstawy masażu
 3. zagadnienia kliniczne w masażu
 4. zarys fizjoterapii
 5. pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 6. organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 7. podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 8. język obcy w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. masaż
 2. fizjoterapia
 3. anatomia topograficzna

Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe realizowane są w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Łodzi i okolic. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

 

Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji dużą pracownię masażu, w której znajduje się 6 kompleksowo wyposażonych stanowisk do nauki masażu, w tym stanowiska do masażu:

 1. suchego (6 stacjonarnych stołów do masażu z elektrycznie regulowaną wysokością),
 2. wibracyjnego (Aquavibron),
 3. pneumatycznego (BOA i BOA mini),
 4. krzesła do masażu karku,
 5. Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego z pełnym wyposażeniem.

W pracowni hydroterapii znajdują się stanowiska do masażu w środowisku wodnym:

 1. wanna do masażu podwodnego i perełkowego,
 2. dwie wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych.

Posiadamy również pracownię fizykoterapii wyposażoną w urządzenia do laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, sonoterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa i krioterapii.

 

Pracownia anatomiczna wyposażona jest w plansze dydaktyczne oraz przestrzenne modele anatomiczne ułatwiające kształcenie osób z dysfunkcją wzroku.


Podanie o przyjęcie do szkoły.