Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934


Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie"




91-866 Łódź

ul. Dziewanny 24

tel./fax. 42 657 79 41

e-mail: stow.spojrzenie@gmail.com

www.spojrzenie.org.pl