Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Projekt „Zawodowa szansa - podniesienie kompetencji  uczniów z niepełnosprawnością wzrokową” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.


Projektodawcą i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabo Widzących "Spojrzenie". Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Łódź  - partnerem projektu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 25 uczennic i uczniów technikum masażu i technikum prac biurowych.

Okres realizacji projektu: 01.09.2014 - 30.06.2015.

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zadanie 1

  Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

 • Zadanie 2

  Zajęcia pozalekcyjne z matematyki

 • Zadanie 3

  Zajęcia przygotowujące do matury z języka angielskiego

 • Zadanie 4

  Indywidualne doradztwo edukacyjno - zawodowe wspierające SzOK

 • Zadanie 5

  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości

 • Zadanie 6

  Zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy  - Technik Masażysta

 • Zadanie 7

  Zajęcia dostosowujące do potrzeb rynku pracy  - Technik Prac Biurowych

 • Zadanie 8

  Współpraca z pracodawcami - praktyki zawodowe