Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Muzykoterapia

Opiekunowie: mgr Hanna Jastrzębska-Gzella, mgr Halina Najder


Cele i zadania muzykotrapii:

 1. odreagowanie napięć psychicznych i pozbycie się agresji,
 2. nauczenie autorelaksu,
 3. zapoznanie z różnymi formami aktywizacji,
 4. zrytmizowanie organizmu oraz poprawienie koordynacji ruchowej,
 5. przywrócenie spontaniczności,
 6. ujawnienie zdolności w kreowaniu siebie,
 7. przygotowanie do pracy, nauki, odpoczynku,
 8. wzmocnienie i rozwijanie poczucia własnej wartości,
 9. wspomaganie rozwijania umiejętności wyrażania uczyć i rozwiązywania problemów.

Dramaterapia

Opiekun: mgr Hanna Jastrzębsja Gzella - pedagog dramy, instruktor teatralny.

 

Dramaterapia to zajęcia z wykorzystaniem technik teatralnych  w oparciu improwizacje i literackie teksty.

 

Efektem zajęć dramowyh prowadzonych w ubiegłych latach były spektakle wystawiane na deskach łódzkich teatrów w ramach festiwali i przeglądów teatralnych:

 1. ,,Kubuś Puchatek i jego przyjaciele” - I miejsce w Prezentacjach Artystycznych,
 2. „Dzień na Rynku Bałuckim” - I miejsce w Prezentacjach Artystycznych, Przeglądzie Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w ramach Międynarodowego IV Biennale Spotkań Terapia i Teatr,
 3. ,,Miłość Trzyma się mocno” - Międynarodowe VI Biennale Spotkań Terapia i Teatr,
 4. ,,Koziołek Matołek w Kranie Smoków” - Międynarodowe VIII Biennale Spotkań Terapia i Teatr,
 5. ,,Bo ja lubię Chopina” - Prezentacje Artystyczne,
 6. ,,Pójdziem na bigiel panno Helciu” - Prezentacje Artystyczne,
 7. ,,Kuba” - Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych,
 8. ,,Wróbelek ” Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w ramach Międynarodowego IX Biennale Spotkań Terapia i Teatr,
 9. ,,Lekcja Wyobraźni ” Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w ramach Międynarodowego VII Biennale Spotkań Terapia i Teatr,
 10. "Zatańczyć Śladami Fryderyka Chopin” - Międynarodowe X Biennale Spotkań Terapia i Teatr, Teatr Muzyczny, Teatr V6, Teatr im. Stefana Jaracza, Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych,

Ponadto przygotowaliśmy spektakle :

 1. ,,Mów do mnie Mefiu’’ Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych,
 2. ,,Aniołek w klatce’’,
 3. ,,Puste ręce’’,
 4. ,, Czy diabeł musi być zły?’’,
 5. ,,I ty możesz zostać Aniołem’’,
 6. ,,Odwiedziny Niani Hani’’.

Współpracujemy z Poleskim Ośrodkiem Sztuki, Bałuckim Ośrodkiem Kultury , Łódzką Akademią Dramy, Stowarzyszeniem Teatralnym Chorea, Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Dramatu i Literatury.

 

Ognisko Muzyczne

Opiekun: mgr Halina Najder

Zajęcia rewalidacyjne z zajęć artystycznych obejmują dzieci i młodzież z całego ośrodka.


Dla uczniów młodszych zorganizowane są zajęcia rytmiki z umuzykalnieniem, w których uczestniczą całe klasy.


Dla uczniów z gimnazjum, liceum i technikum zorganizowane są zajęcia indywidualne w Ognisku Muzycznym z gry na instrumencie (pianino, keyboard oraz emisji głosu).


Zajęcia w grupach to: zespół taneczny, zespół wokalny, zespół instrumentalny, grupa teatralna oraz zajęcia z zakresu sztuki z historią muzyki. Oferta jest bardzo różnorodna i każdy z uczniów może wybrać to, co go interesuje.


Na zajęciach oprócz ćwiczeń rozwijających zdolności i kształconych umiejętności uczniów przygotowywany jest również repertuar na konkursy, widowiska słowno-muzyczne oraz uroczystości odbywające się na terenie szkoły i poza nią.