Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Specjalistyczne techniki informacyjne

Celem zajęć jest rehabilitacja uczniów niewidomych i słabo widzących z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych. Usprawnianie komunikacji uczniów niewidomych i słabo widzących z otoczeniem (szkoła, dom, środowisko) poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Zadaniem tych zajęć jest:

 1. ocena umiejętności ucznia w zakresie posługiwania się i wykorzystania specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych,
 2. określenie potrzeb i przydatności wykorzystywanego specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób niepełnosprawnych,
 3. sformułowanie indywidualnego programu usprawniającego umiejętności wykorzystania i posługiwania się specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 4. aktywizacja ucznia w kierunku poszukiwania nowych rozwiązań w pokonywaniu barier w komunikacji osób niewidomych i słabo widzących z otoczeniem (szkoła, dom, środowisko).

Zajęcia otwierają drogę do samodzielnego:

 1. stworzenia własnego stanowiska pracy (z komputerem lub innym rządzeniem wspomagającym),
 2. wyboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania standardowego i specjalistycznego dla osób niewidomych i słabo widzących,
 3. praktycznego poznania:
  • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  z urządzeniami elektronicznymi,
  • obsługi i konfigurowania komputera i innych urządzeń elektronicznych,
  • urządzeń mówiących,
  • programów udźwiękawiających,
  • syntezatorów mowy,
  • programy udźwiękawiające telefony i inne urządzenia,
  • programów powiększających,
  • powiększalników i ich rodzajów,
  • lup elektronicznych,
  • urządzeń lektorskich,
  • różnych rodzajów książek elektronicznych,
  • monitorów brajlowskich,
  • notatników brajlowskich,
  • drukarek brajlowskich,
  • nawigacji GPS.

Zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb ucznia.

 Na zdjęciach uczniowie obsługujący komputery z oprogramowaniem specjalistycznym oraz urządzenia specjalistyczne przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Nauczyciel specjalistycznych technik informacyjnych - mgr Andrzej Jakubowski