Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Zajęciaz alternatywnej i wspomagającej komunikacji

AAC (Augmentative and Alternative Communication) to wspomagająca i alternatywna komunikacja. Skierowana jest do osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Ma umożliwiać i ułatwiać wyżej wymienionym osobom komunikowanie się w sposób, który jest zrozumiały dla jak najszerszego grona.

 

Dzięki AAC dzieci, które mają trudności w posługiwaniu się mową mogą informować otoczenie o swoich potrzebach, samopoczuciu. Mogą również wyrażać własne myśli i sądy.

Sposoby alternatywnego porozumiewania się są różnorodne. Należą do nich systemy gestów, systemy obrazkowe, piktogramy lub symbole abstrakcyjne. Dobór odpowiedniego sposobu zależy od indywidualnych możliwości użytkownika.

 

Opracowany przez specjalistów system komunikacji wdrażany jest w środowisku dziecka w domu i w szkole.

 

Główne założenia zajęć:

  1. określenie indywidualnych możliwości dziecka w zakresie komunikacji na podstawie:

- ogólnego poziomu rozwoju,

- rodzaju uszkodzenia mowy,

- rodzaju zaburzeń (m.in. ruchowych, percepcyjnych),

2. dobór odpowiedniego systemu komunikacji uwzględniającego możliwości i referencje użytkownika,


3. wprowadzanie wypracowanego na zajęciach indywidualnych sposobu porozumiewania się na inne zajęcia oraz w życie codzienne.
Na zdjęciach uczeń podczas zajęć z wykorzystaniem urządzeń do wspomagania komunikacji z otoczeniem.