Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie za organizowanie i gromadzenie informacji oraz koordynowanie dziłalności jednostek organizacyjnych.

 

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 1. stosowania przepisów prawnych,
 2. przygotowywania dokumentów urzędowych,
 3. biegłej obsługi programów biurowych,
 4. obsługi urządzeń biurowych,
 5. przygotowywania spotkań biznesowych,
 6. obsługi klienta,
 7. języka angielskiego zawodowego.

 

Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gmin, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych.

 

Jest to idealny zawód dla osób, które lubą prace na komputerze, kontakty z ludźmi, cenią sobie stabilne zatrudnienie i regularne godziny pracy.

Nauka w szkole policealnej odbywa się w systemie dwuletnim. Kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (kwalifikacja A.68. Obsługa klienta w jednostkach organizacyjnych). Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.


Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. prawo administracyjne,
 2. prawo cywilne,
 3. prawo pracy,
 4. działalność gospodarcza,
 5. finanse publiczne,
 6. język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. pracownia administracji,
 2. pracownia pracy biurowej.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa zgodnie z podstawą programową realizowana jest w jedostkach administracji publicznej oraz w organizacjach pozarządowych. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.