Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Terapia logopedyczna

 

Opieką logopedy objęte są dzieci po wnikliwym badaniu diagnostycznym i ustaleniu odpowiedniego programu terapii, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Dysfunkcja jednego (np. wzroku) lub kilku zmysłów (np. wzroku i słuchu) powoduje, że proces kształtowania i rozwoju mowy przebiega nieco inaczej niż w przypadku pełnej ich sprawności i może być utrudniony. Dziecko słabo widzące lub niewidome ma ograniczoną albo nie ma wcale możliwości obserwacji ruchów artykulacyjnych u

otoczenia. Powoduje to często problemy z prawidłowym przyswojeniem ułożenia narządów mowy przy artykulacji konkretnego dźwięku, a w następstwie wady wymowy. Praca logopedyczna najczęściej sprowadza się właśnie do ich korygowania.

 

Uzyskanie prawidłowego brzmienia dźwięku nie jest jednak jedynym celem terapii. Bardzo istotne w procesie doskonalenia mowy są również: rozwijanie i usprawnianie rozumienia mowy, kształtowanie umiejętności wypowiadania się i prawidłowych nawyków artykulacyjnych, doskonalenie uwagi słuchowej, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania.

 

Szczególnie ważne w trakcie trwania terapii jest przede wszystkim zaangażowanie i wsparcie rodziców, systematyczne wykonywanie zaleconych ćwiczeń w domu, zachęcanie dziecka i docenianie go za starania, które pozwolą na uzyskanie zamierzonego efektu w postaci prawidłowego dźwięku i opanowanie w pełni normatywnej wymowy.

 

Logopedzi - mgr Karina Winiecka, mgr Agnieszka Zarzycka