Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technik prac biurowych zajmuje się pracami biurowo-administracyjnymi w każdej firmie i instytucji. Zawód jest przeznaczony wyłącznie dla osób niewidomych i słabo widzących. Specjaliści w tym zawodzie organizują prace biurowo-administracyjne, gromadzą, rejestrują, przetwarzają i koordynują przepływ informacji i dokumentacji oraz podejmują działania związane z organizacją narad, zebrań, konferencji, spotkań służbowych oraz aranżacją spotkań z kontrahentami firmy.

Za technika prac biurowych uznawana jest osoba, która ukończyła technikum i uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik prac biurowych.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 1. organizowania biura oraz wykonywania prac administracyjno-biurowych
 2. organizowania spotkań administracyjnych (narad, zebrań, konferencji oraz spotkań służbowych),
 3. gromadzenia, rejestrowania oraz przetwarzania informacji,
 4. sporządzania, przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z funkcjonowaniem biura,
 5. obsługi komputerów wyposażonych w specjalistyczne urządzenia wspomagające osoby słabo widzące i niewidome,
 6. obsługiwania urządzeń biurowych,
 7. języków obcych.

 

Po uzyskaniu dyplomu absolwenci technikum prac biurowych mogą podjąć pracę w:

 1. biurach i urzędach administracji publicznej (m.in.: urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, szkołach, uczelniach, sądach, policji),
 2. organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach),
 3. przedsiębiorstwach produkcyjnych i firmach usługowych (m.in.: firmach doradztwa personalnego),

lub

 1. prowadzić własną działalność w zakresie świadczenia usług związanych z organizacją narad, zebrań, szkoleń, obsługi urządzeń biurowego, reklamacji i promocji sprzętu biurowego, itp.

Nauka w szkole trwa 4 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik prac biurowych (kwalifikacja: A.24. Wykonywanie prac biurowych). Potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania wyżej wymienionego zawody jest dyplom oraz suplement wydawany do dyplomu w języku angielskim. Egzamin odbywa się w szkole, ponieważ szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej,
 2. język obcy w pracy biurowej,
 3. elementy prawa,
 4. korespondencja biurowa,
 5. organizacja pracy biurowej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. informatyczna obsługa biura,
 2. praktyki zawodowe.

Praktyka zawodowa

Praktyki zawodowe realizowane są w urzędach administracji publicznej, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach społecznych oraz przedsiębiorstwach na terenie Łodzi. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.