Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

METODA TOMATISA (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)

Można dobrze słyszeć, ale źle słuchać.

 

Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u dzieci, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki. Trening słuchowy odbywa się drogą kostną i powietrzną, przy wykorzystaniu odpowiedniej aparatury tzw. elektronicznego ucha.

 

Program treningu jest indywidualnie dostosowany do potrzeb pacjenta. Terapię przeprowadza się w kilku etapach. Sesje odbywają się 5 razy w tygodniu w dwugodzinnych cyklach. Celem treningu jest stymulowanie słuchu przy pomocy materiału dźwiękowego, który jest przetworzony cyfrowo. W jego trakcie wykorzystuje się głównie muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie.

 

Metodę Tomatisa wykorzystuje się pomocniczo w terapiach zaburzeń rozwoju mowy, takich jak: wady wymowy, jąkanie, opóźniony rozwój mowy. Jest ona także stosowana w zaburzeniach rozwojowych takich jak zespół Aspergera, czy autyzm oraz zaburzeniach uwagi. Ponadto, można ją stosować w celu poprawy koncentracji, koordynacji jak również zdolności poznawczych.

Trening słuchowy jest szansą na lepszą rehabilitację dzieci słabo widzących i niewidomych.

 

Logopeda - mgr Agnieszka Zarzycka