Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Gimnastyka korekcyjna to ćwiczenia mające na celu m.in:. wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała oraz utrwalanie tych umiejętności i stosowanie prawidłowych pozycji ciała we wszystkich czynnościach dnia codziennego.

 

Do najczęstszych wad postawy należą: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy płaskie, skrzywienia kręgosłupa oraz płaskostopie.

Skutki niekorygowanych wad postaw mogą być bardzo niekorzystne, ponieważ zmniejszają sprawność nie tylko narządu ruchu, lecz także krążenia i oddychania oraz sprzyjają przeciążeniom doprowadzającym do szybkich zmian zwyrodnieniowych. Dlatego należy im zapobiegać, a jeżeli już zaistniały, skutecznie korygować.


Cele ogólne zajęć:

 1. kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 2. korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 3. wzmacnianie partii mięśni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięśni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
 4. rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
 5. przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wad postawy,
 6. stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolności układu oddechowego i krążenia,
 7. poprawienie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Cele szczeółowe zajęć:

 1. wykształcenie świadomości „odczuwania” własnego ciała,
 2. wyrobienie zdolności do długotrwałego utrzymania skoordynowanej postawy (wyrobienie wytrzymałości posturalnej), czyli wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego,
 3. poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, oraz  zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady,
 4. uaktywnienie układów: narządów ruchu, układu krążeniowego i oddechowego,
 5. zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych,
 6. poznawanie zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych.

Nauczyciele wychowania fizycznego - mgr Anna Gajak, mgr Anna Mrozowska,

mgr Sławomir Szik