Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przeznaczone są dla uczniów u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności.

Głównym celem zajęć jest pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym oraz osiągania pozytywnych wyników szkolnych.

Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.

 

Cele zajęć korekcyjno- kompensacyjnych:

 1. rozwijanie samodzielności,
 2. doskonalenie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji trudnych,
 3. budowanie wiary we własne siły,
 4. doskonalenie z zakresu komunikacji interpersonalnej,
 5. wspomaganie rozwoju psychicznego,
 6. ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej,
 7. wspomaganie efektywności uczenia się,
 8. ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
 9. stymulowanie rozwoju i korygowanie zaburzonych procesów poznawczych,
 10. usprawnianie sprawności manualnej,
 11. rozwijanie odporności emocjonalnej, motywacji do wysiłku intelektualnego,
 12. ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci,
 13. usprawnianie procesu czytania i pisania,
 14. ćwiczenie sprawności ortograficznej - umiejętność zastosowania zasad ortograficznych.

Pegagodzy - mgr Magdalena Dominiak-Szymczak, mgr Marzena Wilczyńska