Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rehabilitacja podstawowa (czynności życia codziennego)

Kształtowanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego rozpoczyna się już w okresie po niemowlęcym, kiedy dziecko uczy się używać różnych przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

W przypadku dzieci niewidomych i słabo widzących większość rodziców zakłada, błędnie, że ich dziecko nie jest w stanie wykonać wielu, choćby najbardziej podstawowych i prostych czynności samoobsługowych. Starają się oni w jak największym stopniu wyręczać swoją pociechę chroniąc ją przed zrobieniem sobie czegoś złego. Postępując w ten sposób wyrządzamy dziecku dużo większą krzywdę, gdyż zaniedbania w dziedzinie rehabilitacji podstawowej powstałe w okresie dzieciństwa, bardzo trudno nadrobić, często jest to wręcz niemożliwe.

 

Rodzice i opiekunowie muszą patrzeć w przyszłość dziecka, aby mogło ono jak najpełniej i samodzielnie funkcjonować jako osoba dorosła. Muszą mieć świadomość, że nawet świetnie wyedukowany niewidomy nie znajdzie swego miejsca w społeczeństwie, jeśli będzie wymagał ciągłej pomocy w najdrobniejszych i najbardziej intymnych czynnościach dnia codziennego.

 

Naukę samoobsługi najlepiej wykonywać w środowisku domowym, wśród najbliższych, korzystając z rady i pomocy specjalistów. Wymaga ona ogromnego zaangażowania wszystkich osób, które mają częsty kontakt z dzieckiem.

 

Zaczynamy od ciągłego informowanie słownie dziecka co w danym momencie dzieje się z nim samym i w jego najbliższym otoczeniu. Dziecko niewidome musi w pełni uczestniczyć codziennym życiu rodziny, musi wiedzieć co dzieje się w poszczególnych częściach mieszkania. Musi wiedzieć co się robi w kuchni, a co w łazience.

 

Do najważniejszych zadań rodziców i opiekunów małych dzieci niewidomych i słabo widzących należy w pierwszej kolejności nauka czynności samoobsługowych związanych z jedzeniem, myciem się, korzystaniem z toalety i ubieraniem się.

 

Nauczyciel rehabilitacji podstawowej - mgr Małgorzata Białek