Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Technik tyfloinformatyk to specjalista z zakresu standardowych i specjalistycznych technologii wspomagających osoby niepełnosprawne, a w szczególności osoby niewidome i słabo widzące. Tyfloinformatyk  jest osobą, która ma wiedzę i umiejętności na temat obecnie stosowanych urządzeń i oprogramowania standardowego i specjalistycznego.

 

W naszej szkole nauczysz się:

 1. projektować stanowisko komputerowe dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku,
 2. dobrać specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie wspomagające do rodzaju i stopnia niepełnosprawności użytkownika,
 3. konfigurować i obsługiwać urządzenia i oprogramowanie technologii wspomagającej,
 4. prowadzić naukę dotyczącą praktycznej obsługi urządzeń i oprogramowania  specjalistycznego dla osób niewidomych i słabo widzących,
 5. rozwiązywać pojawiające się problemy,
 6. praktycznie korzystać, w branży tyfloinformatycznej, z zawodowego języka angielskiego,
 7. prowadzić działalność gospodarczą w branży informatycznej.

 

Zawód tyfloinformatyka jest poszukiwany przez pracodawców, którzy zamierzają dostosować komputerowe miejsca pracy dla osób z dysfunkcją wzroku oraz przez firmy zajmujące się sprzętem i programami komputerowymi dla takich osób.

Tyfloinformatyk może pracować również jako konsultant ds. prawidłowego przygotowania stron internetowych dla osób z dysfunkcją wzroku.

 

Nauka w szkole trwa 2 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik tyfloinformatyk (kwalifikacja: E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokowa)̨

Potwierdzeniem kwalifikacji do wykonywania wyżej wymienionego zawody jest dyplom oraz suplement wydawany do dyplomu w języku angielskim.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. systemy i sieci komputerowe,
 2. technologie brajlowskie,
 3. urządzenia mówiące,
 4. działalność gospodarcza w branży informatycznej,
 5. język angielski zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. oprogramowanie udźwiękowiające,
 2. oprogramowanie powiększające,
 3. pisanie na klawiaturze,
 4. administrowanie systemami operacyjnymi.

Praktyka zawodowa

 

Praktyki zawodowe realizowane są w pracowniach szkolnych, warsztatch szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz firmach. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła.

 

W szkole posiadamy kilka pracowni komputerowych i specjalistycznych, w których znajduje się standardowy i wspomagający sprzęt z oprogramowaniem dla słabo widzących i niewidomych. Pracownie są systematycznie unowocześniane.

 

Podanie o przyjęcie do szkoły.