Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

3

Ferie zimowe

 

11 – 24 lutego 2019 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

5

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski

- matematyka

- język angielski

 

 

15 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

16 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00

6

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna

- cz. matematyczno-przyrodnicza

- język obcy nowożytny

 

10 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

11 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

12 kwietnia 2019 r., godz. 9.00

 

7

Zakończenie zajęć w klasie
programowo najwyższej
technikum

 

26 kwietnia 2019 r.

 

8

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

 


9 – 22 maja  2019 r., 6 – 25 maja 2019r.

6 – 20 maja 2019r. (zgodnie z harmonogramem)

 

9

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor CKE

 

10

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:

 

 

2 listopada 2018 r., 29-30 kwietnia 2019 r.,

2 maja 2019 r., 21 czerwca 2019 r.

 

11

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

 

12

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.