Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

mgr Anna Tomaszewska - dyrektor Ośrodka

mgr Ewa Kamieniak - wicedyrektor Ośrodka

mgr Aneta Fortuna-Szymczyk - wicedyrektor Ośrodka

 

 

Zespól nauczycieli Wczesnego Wspomagania Rozwoju

mgr Ewa Abramowicz – koordynator, tyflopedagog

mgr Joanna Janaszczyk – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista „Terapii ręki”

mgr Tisa Kręzel – tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie integracji sensorycznej, technik - masażysta

mgr Ewa Olczak – tyflopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitant ruchu – terapeuta NDT-Bobath

mgr Agnieszka Zarzycka – neurologopeda, terapeuta Tomatisa, tyflopedagog

mgr Joanna Cichocka – psycholog, specjalista integracji sensorycznej

mgr Magdalena Tomczyk – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog,

mgr Bogumiła Golemba – terapeuta widzenia, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Marzena Wilczyńska – instruktor orientacji przestrzennej, tyflopedagog, oligofrenpedagog


Zespół nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Dajwłowska

mgr Katarzyna Łasińska

mgr Mariola Trojanowska

mgr Aleksandra Włodarczyk

mgr Maryla Woźniak


Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

mgr Aleksandra Chudzik - język polski

mgr Monika Marciniak - język polski

mgr Alicja Studzińska-Kozłowska - język polski, wiedza o kulturze

 

mgr Monika Dąbrowska - historia, WOS

 

Zespół nauczycieli języków obcych

mgr Magdalena Chudzik-Duczmańska - język angielski

mgr Iwona Gałązka - język angielski

mgr Paulina Maślakiewicz - język angielski

mgr Iwona Ziętek-Maciejewska - język angielski


mgr Ewa Blus - język rosyjski

mgr Aneta Fortuna-Szymczyk - język niemiecki

 

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

mgr Katarzyna Budzanowska - fizyka,matematyka, informatyczna obsługa biura

dr Jarosław Szkodzik - biologia, przyroda

mgr Alicja Modranka - geografia

mgr inż. Marzena Sławińska - matematyka, informatyka

mgr Emilia Wincek - chemia

mgr Małgorzata Zawadzka-Ostrowska - matematyka

mgr Michał Ziemniak - geografia, przyroda

 

Zespół przedmiotów artystycznych

mgr Jerzy Grzegorski - plastyka, technika

mgr Hanna Jastrzębska-Gzella - muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Halina Najder - muzyka, zajęcia artystyczne


Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Anna Gajak

mgr Anna Mrozowska

mgr Tomasz Wilk


mgr Ewa Błasiak - edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Katarzyna Janeczek - etyka, podstawy psychologii

 

mgr Renata Pietras - religia

ks. Krzysztof Freitag- religia

 

mgr Gabriela Walenta-Czerniejewska - nauczyciel bibliotekarz


Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

mgr Beata Cendrowicz - przedmioty ekonomiczne, WDŻ

mgr Katarzyna Tręda-Pisera - przedmioty administracyjno-prawne


mgr Lidia Jastrzębska - teoria i pracownia masażu

mgr Marcin Szymański - anatomia i fizjoterapia


Zespół rehabilitantów

mgr Małgorzata Białek - nauczyciel rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej

mgr Bogumiła Golemba - rehabilitant wzroku

mgr Andrzej Jakubowski - nauczyciel specjalistycznych technik informatycznych

mgr Alicja Modranka - nauczyciel pisma punktowego

mgr Karina Winiecka - logopeda

mgr Maryla Woźniak - nauczyciel pisma punktowego


Zespól psychologiczno-pedagogiczny

mgr Katarzyna Janeczek - psycholog

mgr Magdalena Dominiak-Szymczak - pedagog

mgr Marzena Wilczyńska - pedagog


Wychowawcy internatu

mgr Barbara Ferdzyn

mgr Lucyna Gębicka

mgr Anna Golczyńska-Smyczek

mgr Joanna Jaskólska

mgr Ryszard Jażdżewski

mgr Małgorzata Kołodziejczak

mgr Marta Lelewska

mgr Sylwia Majcher

mgr Monika Puchalska

mgr Mariola Siewiera

mgr Piotr Sikorski

mgr Piotr Szymczak

mgr Agnieszka Wojtczak