Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

mgr Anna Tomaszewska - dyrektor Ośrodka

mgr Ewa Kamieniak - wicedyrektor Ośrodka

 

 

Zespól nauczycieli Wczesnego Wspomagania Rozwoju

mgr Ewa Abramowicz – tyflopedagog

mgr Joanna Cichocka – psycholog, specjalista integracji sensorycznej

mgr Joanna Janaszczyk – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista „Terapii ręki”

mgr Małgorzata Kołodziejczak – terapeuta widzenia, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Tisa Kręzel – tyflopedagog, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie integracji sensorycznej, technik - masażysta

mgr Ewa Olczak – tyflopedagog, oligofrenopedagog, rehabilitant ruchu – terapeuta NDT-Bobath

mgr Magdalena Tomczyk – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, tyflopedagog,

mgr Marzena Wilczyńska – instruktor orientacji przestrzennej, tyflopedagog, oligofrenpedagog

mgr Agnieszka Zarzycka – koordynator Zewspołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, neurologopeda, terapeuta Tomatisa, tyflopedagog


Zespół nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Jaskólska

mgr Magdalena Dajwłowska

mgr Katarzyna Łasińska

mgr Mariola Trojanowska

mgr Maryla Woźniak


Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych

mgr Aleksandra Chudzik - język polski

mgr Monika Marciniak - język polski

mgr Alicja Studzińska-Kozłowska - język polski, wiedza o kulturze

 

mgr Monika Dąbrowska - historia, WOS

 

Zespół nauczycieli języków obcych

mgr Magdalena Chudzik-Duczmańska - język angielski

mgr Iwona Gałązka - język angielski

mgr Iwona Ziętek-Maciejewska - język angielski


mgr Ewa Blus - język rosyjski

mgr Aneta Fortuna-Szymczyk - język niemiecki

 

Zespół nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

mgr Katarzyna Budzanowska - fizyka,matematyka, informatyczna obsługa biura

dr Jarosław Szkodzik - biologia, przyroda, przedmioty zawodowe

mgr Alicja Modranka - geografia, rewalidacja komunikacyjna - brajl

mgr inż. Marzena Sławińska - matematyka, informatyka

mgr Emilia Wincek - chemia

mgr Małgorzata Zawadzka-Ostrowska - matematyka

mgr Michał Ziemniak - geografia, przyroda, turystyka

 

Zespół przedmiotów artystycznych

mgr Jerzy Grzegorski - plastyka, technika

mgr Hanna Jastrzębska-Gzella - muzyka, zajęcia artystyczne

mgr Halina Najder - muzyka, zajęcia artystyczne


Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

mgr Anna Gajak

mgr Anna Mrozowska

mgr Tomasz Wilk


mgr Ewa Błasiak - edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Katarzyna Janeczek - etyka, podstawy psychologii

 

mgr Renata Pietras - religia

 

mgr Gabriela Walenta-Czerniejewska - nauczyciel bibliotekarz


Zespół nauczycieli przedmiotów zawodowych

mgr Beata Cendrowicz - przedmioty ekonomiczne, WDŻ

mgr Małgorzata Parmee - przedmioty administracyjno-prawne


mgr Lidia Jastrzębska - teoria i pracownia masażu

mgr Marcin Szymański - anatomia i fizjoterapia


Zespół rehabilitantów

mgr Małgorzata Białek - nauczyciel rehabilitacji podstawowej i orientacji przestrzennej

mgr Bogumiła Golemba - rehabilitant wzroku

mgr Joanna Janaszczyk - rehabilitant wzroku

mgr Andrzej Jakubowski - nauczyciel specjalistycznych technik informatycznych

mgr Małgorzata Kołodziejczak - rehabilitant wzroku

mgr Alicja Modranka - nauczyciel pisma punktowego

mgr Karina Winiecka - logopeda

mgr Maryla Woźniak - nauczyciel pisma punktowego


Zespól psychologiczno-pedagogiczny

mgr Katarzyna Janeczek - psycholog

mgr Magdalena Dominiak-Szymczak - pedagog

mgr Marzena Wilczyńska - pedagog


Wychowawcy internatu

mgr Barbara Ferdzyn

mgr Lucyna Gębicka

mgr Anna Golczyńska-Smyczek

mgr Ryszard Jażdżewski

mgr Mariola Siewiera

mgr Piotr Sikorski

mgr Piotr Szymczak

mgr Agnieszka Wojtczak