Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów wszystkich szkół. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. Członkowie Rady Rodziców wybierani są każdego roku na pierwszym (we wrześniu) zebraniu rodziców.

 


Uprzejmie prosimy wszystkich rodziców o wpłatę na fundusz Rady Rodziców kwoty 60 zł (szkoła podstawowa i gimnazjum) lub 80 zł (szkoły ponadgimnazjalne):

  • na konto Rady Rodziców: PKO BP Oddział VII w Łodzi 20 1020 3408 0000 4102 0297 7387
  • gotówką w sekretariacie Ośrodka.