Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

 

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności  9 dzieci z niepełnosprawnościami (4K/5M) z terenu m. Łódź  do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP) przy SOSW nr w Łodzi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ,wydłużenie godzin pracy OWP, realizację doskonalenia zawodowego dla 15 n-li (15K) zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społ.- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy, w terminie od 01.07.2018 r. do 31.10.2019


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B003/17, pn. ”Start w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 


Harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych w ramach projektu od 24 czerwca 2019 roku.


Uwaga!


Z powodu nieobecności dziecka w dniach 24 i  25 czerwca, zajęcia indywidualne terapii logopedycznej odbędą się dnia 26.06 w godz. 8.00-9.00 i 15.15-16.15


Dnia 25.06. z powodu egzaminów zawodowych zajęcia terapeutyczne metodą Tomatisa-zamiast o godz. 9.15- 10.15 odbędą się o godz. 14.15-15.15, natomiast zajęcia terapii wzroku w dniu 25.06. z powodu obecności nauczyciela na egzaminach zawodowych nie odbędą się.


Dnia 28.06. z powodu nieobecności nauczyciela zajęcia indywidualne terapii wzroku nie odbędą się

 W związku ze zmianami w organizacji pracy przedszkola i ośrodka oraz z planowaną nieobecnością dziecka
w przedszkolu zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej odbędą się w dniach:
poniedziałek (17.06) 15.00-17.00 
wtorek (18.06) 12.00-14.00; 
zajęcia indywidualne metodą Tomatisa odbędą się w dniach:
- poniedziałek (17.06)10.15- 13.15 
- wtorek (18.06) 14.15- 16.15 
- środa (19.06) 9.00- 10.00, 11.15- 13.15