Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

RPLD.11.01.01-10-0005/18, pn. ”Wspólny cel”
 

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

 


Harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych w ramach projektu Wspólny Cel obowiązujący od 2 wreśnia 2019 roku.


 

Harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych w ramach projektu Wspólny Cel obowiązujący od 5 listopada 2019 roku. 

W dniu 24.09.2019 zajęcia j.angielskiego o godz.13.15 nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela
 
W dniu 15.10.19 o godz. 13.15 nie odbędą się zajęcia języka angielskiego z elementami muzykoterapii i przyrody – grupa 1 z powodu nieobecności nauczyciela

W dniu 21.X. i 22.10.19r. o godz, 8.00 nie odbędą się zajęcia koordynacji wzrokowo- ruchowej  z elementami terapii widzenia, w dniu 21.10.o godz.14.15 nie odbędą się zajęcia rehabilitacji wzroku z elementami ortoptyki zpowodu nieobecności nauczycieli.
Dnia 29.X.2019 roku w godzinach 13.15-14.15 zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami SI nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela.
Dnia nia 05.XI.2019 r w godz. 13.15-14.15 zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami SI
nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela

W dniu 27.11.19r.  o godz. 13.15 zajęcia języka angielskiego z elementami muzykoterapii i przyrody z powodu nieobecności nauczyciela nie odbędą się
Z powodu nieobecności dziecka w dniu 27.11.2019 odbędą się dodatkowe zajęcia - Zajęcia rozwijające świadomość i schemat własnego ciała w dniu 29.11.2019 w godzinach 13.15 - 15.15.

 
W dniach : 3, 5, 6 i 10 grudnia nie odbędą się zajęcia stymulująco-terapeutyczne z powodu nieobecności nauczyciela.
 
W dniach 2-13 .12. nie odbędą się zajęcia terapii NDT Bobath z powodu nieobecności nauczyciela.
W dniach 4.12.2019 - 10.12.2019 Zajęcia rozwijające świadomość i schemat własnego ciała nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela