Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

W dniu 19.12.2018 (środa) o godz. 13.15 - 14.15 odbędą się dodatkowe indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne.Celem projektu jest zwiększenie dostępności  9 dzieci z niepełnosprawnościami (4K/5M) z terenu m. Łódź  do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, poprzez: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodku wychowania przedszkolnego (OWP) przy SOSW nr w Łodzi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ,wydłużenie godzin pracy OWP, realizację doskonalenia zawodowego dla 15 n-li (15K) zatrudnionych w OWP oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społ.- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy, w terminie od 01.07.2018 r. do 31.10.2019


Projekt nr RPLD.11.01.01-10-B003/17, pn. ”Start w przyszłość”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych


Harmonogram zajęć indywidualnych i grupowych w ramach projektu od stycznia 2019 roku.


Informujemy, że 21.01.2019 r. nie odbędą się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (13:15-14:15) oraz muzyczno -plastyczne (14:15-15:15) z powodu nieobecności nauczyciela.


Informujemy, że w dniu 17.09.2018 r. nie odbędą się zajęcia korekcyjno - kompensacyjne o godzinie 13:15 i zajęcia muzyczno- plastyczne- zajęcia grupowe o godzinie 14:15.


Informujemy, że w dniu 21.09.2018 r. o godzinie 14:15 - 15:15  nie odbędą się zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju.

w dniach 24.09 - 28.09 nie odbędą się zajęcia z terapii wzroku.


 

Indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela:
> 05.10.18 godz. 13.13-14.15
>
> 08.10.18 godz. 15.15.- 16.15
>
> 09.10.18 godz. 13.15-14.15


Informujemy, że nie odbędą się zajęcia z terapii wzroku i indywidualnej terapii logopedycznej w dniach 09.-12.10.18r. z powodu nieobecności nauczycieli.


Informujemy, że zajęcia z fizjoterapii-indywidualne nie odbędą się w dniach 12-19.10.2018 z powodu nieobecności nauczyciela.


W dniach 20-24 11.18r. nie odbędą się  zajęcia muzyczno- plastyczne- zajęcia grupowe, biblioterapia z elementami muzykoterapii- zajęcia grupowe,terapia ręki- zajęcia indywidualne, z powodu nieobecności nauczycieli.W dniu 16.11.2018 piątek godz. 13.15-14.15 zajęcia fizjoterapeutyczne indywidualne nie odbędą się z powodu choroby nauczyciela.


W dniach 20, 21, 22, 23 listopada 2018 roku nie odbędą się indywidualne zajęcia integracji sensorycznej z powodu nieobecności nauczyciela.


W dniu 27.11.2018 r. nie odbęda się zajęcia  terapeutyczne ogólnorozwojowe  w godzinie 13.15 - 14.15.


W dniu 4 grudnia 2018 roku nie odbedą się zajęcia terapeutyczne ogólnorozwojowe w godzinie 13.15 - 14.15.


W dniu 19.12.2018 (środa) o godz. 13.15 - 14.15 odbędą się dodatkowe indywidualne zajęcia fizjoterapeutyczne.


Informujemy, że odwołane są zajęcia fizjoterapeutyczne / indywidualne z powodu choroby n-la
w dniach:

05.01.2019 godz. 13.15 - 14.15

07.01.2019 godz.15.15 - 16.15

08.01.2019 godz. 13.15 - 14.15


W dniach  7-11.01.2019 nie odbędą się zajęcia integracji sensorycznej z powodu choroby nauczyciela,
3 stycznia  o godz.14:25 nie odbędą się zajęcia grupowe: rozwijanie zdolności percepcyjnych wzroku i koordynacji wzrokowo- słuchowej z powodu choroby nauczyciela.

Z powodu choroby nauczyciela nie odbędą się zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w dniu 10.01.19r.

Z powodu choroby nauczyciela w dniu 11.01. i 18.01 nie odbdą się zajęcia z fizjoterapii.


Od poniedziałku 14.01.19r. zmianie ulegnie harmonogram zajęć - w załączeniu.