Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

 

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0024/15, pn. „Dobry zawód-lepsza przyszłość” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzona została rekrutacja uczniów Technikum nr 23 do udziału zajęciach realizowanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 6  w okresie wrzesień 2016- sierpień 2018.

 

Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi.

 

W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (kurs fizjoterapii, kurs masażu, kurs obsługi klienta, kurs komputer w pracy biurowej, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej), staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym studiów podyplomowych dla jednego nauczyciela), w terminie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

 

Regulamin konkursu

Oświadczenie o kwalifikalności


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszenia ucznia

Formularz zgłoszenia nauczyciela

 

 

Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć styczeń - czerwiec 2017 r.

Harmnogram zajęć wrzesień-grudzeń 2017 r.

Harmonogram zajęc styczeń - czerwiec 2018 r.