Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

 

Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0019/18, pn. Zawodowy impuls”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 i w Szkole Policealnej nr 20 w Łodzi, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.

 

 

Termin realizacji projektu: 01.09.2018r. – 31.08.2020r.

 

 

Dofinansowanie projektu z UE: 929.050,00 PL

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji.

Formularz zgłoszenia uczestnikaFormularz ochrony danych osobowych.


W związku z epidemią koronawirusa w trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli zajęcia projektowe zostają zawieszone od 16 do 10 kwietnia 2020r.HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE „ZAWODOWY IMPULS” w okresie styczeń 2019r. – czerwiec 2019 r.


Informujemy, że w dniu 7 stycznia, 14 stycznia, 15 stycznia, 21 stycznia, 22 stycznia , 28 stycznia, 29 stycznia 2019 r. nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komuterowo - biurowe w administracji z powodu nieobecności nauczyciela.


Informujemy, że w dniu 25.02 - 26.02 nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komputerowo - biurowe w administracji z powodu nieobecności nauczyciela.


 

informujemy, że w dniu 10.06.2019 nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komputerowo - biurowe w administracji z powodu nieobecności nauczyciela.


 
W dniu 27 -30 stycznia nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komputerowo - biurowe w administracji z powodu choroby nauczyciela.

Informujemy, że w dniu 19.09, 23.09, 25.09 i 30.09 nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komputerowo - biurowe w administracji z powodu choroby nauczyciela.

W dniu 24.09.2019 zajęcia zajęcia z zakresu prawa administracyjnego nie odbędą się z powodu nieobecności nauczyciela

Informujemy ze w miesiącu pażdziernik 2019 roku nie będą odbywać się zajęci : wspomaganie komputerowo -biurowew administracji oraz zajęcia z zakresu prawa administracyjnego z powodu udziału grupy na praktyce zawodowej.

W dniu 14.11.2019 nie odbędą się zajęcia ze wspomagania komputerowo - biurowego z powodu nieobecności nauczyciela.

W dniu 28.11.2019 nie odbędą się zajęcia z zakresu prawa administracyjnego z powodu nieopecności nauczyciela.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W PROJEKCIE „ZAWODOWY IMPULS” w okresie 17 lutego – czerwiec 2020 r.


Uwaga! W dniach 3.02. - 7.02.2020 roku nie odbędą się zajęcia: wspomaganie komputerowo - biurowe w administracji z powodu choroby nauczyciela.


W dniu 17.02.2020 roku nie odbędą się zajęcia z zakresu prawa administracyjnego z powodu nieobecności nauczyciela. Zamiast zajęć odbędą się dwie godziny z wspomagania komputerowo - biurowego.


W dniach 26.02.2020 oraz 11.03.2020 roku nie odbędą się zajęcia z języka angielskiego z powodu wyjazdu nauczyciela na szkolenie.