Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych. Podmiotem tych działań jest zarówno małe dziecko, jak również jego rodzina.

 

Jeżeli  troszczysz się o rozwój swojego dziecka, obserwujesz niepokojące sygnały w zachowaniu malucha - możesz zgłosić się do nas!


Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach musi odbyć wizytę u lekarza okulisty przyjmującego w Ośrodku oraz posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju. Opinie wydawane są przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Opieką objęte są dzieci słabo widzące, niewidome, w tym z niepełnosprawnością

złożoną, od rozpoznania niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole i ich rodziny.

 

Rehabilitacja małych dzieci słabo widzących i niewidomych oraz wspieranie ich rodzin wymaga wielospecjalistycznych działań.


Proponujemy:

 1. terapię psychologiczną, wsparcie psychologiczne dla rodzin,
 2. profilaktykę i terapię logopedyczną,
 3. diagnozę i terapię widzenia,
 4. zajęcia z orientacji przestrzennej,
 5. zajęcia pedagogiczne usprawniające rozwój poznawczy, motoryczny i samoobsługę,
 6. zajęcia muzyczno-ruchowe,
 7. diagnozę i terapię z zakresu integracji sensorycznej,
 8. diagnozę i terapię metodą Tomatisa,
 9. rehabilitację ruchową,
 10. koloroterapię.

 

Oferujemy:

 • wyspecjalizowaną diagnozę,
 • kompleksową terapię (rehabilitację),
 • wsparcie psychologiczne,
 • wzajemne spotkania rodziców , warsztaty szkoleniowo-integracyjne.

Zajęcia odbywają się w Ośrodku, bądź w domu rodzinnym dziecka.

 

W Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju pracują specjaliści:

 • terapeuci wczesnego wspomagania rozwoju,
 • tyflopedagodzy,
 • psycholog,
 • terapeuci widzenia,
 • logopeda,
 • instruktor orientacji przestrzennej,
 • specjalista w zakresie terapii sensorycznej,
 • rehabilitant ruchu - terapeuta NDT-Bobath.

Z zespołem systematycznie współpracuje lekarz okulista.


Zespół ma do dyspozycji: dużą salę do integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć grupowych, gabinet psychologa, logopedy (pracownia Tomatisa) oraz salę doświadczania świata/polisensoryczną.

 Na zdjęciach dzieci podczas zajęć w salach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.