Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych "NA DZIEWANNY" ROK ZAŁOŻENIA 1934

Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze”.

Łódzka Szkoła dla Słabo Widzących i Niewidomych to:

 1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
 2. Oddziały przedszkolne
 3. Szkoła Podstawowa nr 39
 4. LVI Liceum Ogólnokształcące
 5. Technikum nr 23
 6. Szkoła policealna nr 20
 7. Kurs kwalifikacyjny: technik obsługi turystycznej
 8. Internat

 

Dzieci i młodzież na wszystkich etapach edukacyjnych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych, m.in.:

 1. rehabilitacji wzroku,
 2. orientacji przestrzennej,
 3. rehabilitacji podstawowej,
 4. korekcyjno-kompensacyjnych,
 5. gimnastyki korekcyjnej,
 6. integracji sensorycznej,
 7. usprawniania słuchowego - metodą TOMATISA,
 8. alternatywnej i wspomagającej komunikacji AAC,
 9. muzykoterapii,
 10. terapii przez sztukę,
 11. specjalistycznych technik informatycznych,
 12. koloroterapii,
 13. rehabilitacji ruchu (we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju).

Ponadto zapewniamy:

 1. opiekę psychologa,
 2. opiekę pedagoga,
 3. świetlicę dla dzieci i młodszych uczniów.

Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 1. Ognisko Muzyczne,
 2. zespół teatralno-muzyczny,
 3. koło dramy,
 4. koło teatralno-filmowe,
 5. koło ekologiczne,
 6. klub europejski,
 7. Szkolny Ośrodek Kariery.

Ośrodek zapewnia:

 1. całodzienne wyżywienie: pierwsze i drugie śniadanie, obiad i kolację 10 zł),
 2. udogodnienia dla niepełnosprawnych: zniesione bariery architektoniczne (podjazdy, schodołaz),
 3. dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności gminy realizują bezpłatny dowóz lub dofinansowanie dowozu dzieci i młodzieży do szkoły (do 21 roku życia),
 4. internat dla uczniów mieszkających poza Łodzią (możliwość pobytu w weekendy),
 5. Ośrodek organizuje wycieczki, wyjazdy wakacyjne (posiadamy własny autokar) w kraju i za granicą,
 6. bibliotekę szkolną wyposażoną w darmowe podręczniki w brajlu i powiększonym druku, lektury w brajlu i powiększonym druku oraz zbiory audio.

 

Zainteresowani uczniowie biorą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach zwiększających ich samodzielność i zaradność życiową oraz zajęciach podnoszących ich kompetencje edukacyjne i zawodowe, dzięki projektom unijnym POKL i dofinansowywanym ze środków PFRON.

 

Wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę lekarza okulisty i pielęgniarki przez pięć dni w tygodniu.

Lekarz okulista udziela również porad dzieciom z dysfunkcją wzroku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia - wymagane jest skierowanie z POZ od lekarza rodzinnego lub pediatry.